STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
1 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
2 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
3 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
4 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
5 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
6 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
7 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
8 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
9 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
10 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
11 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành chậm
12 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
13 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
14 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
15 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
16 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Đài phát thanh truyền hình Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
17 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
18 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Xy Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
19 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Xy Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
20 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Xy Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
21 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Xy Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
22 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Xy Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
23 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
24 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
25 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
26 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
27 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Xy Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
28 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
29 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
30 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Xy Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
31 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Xy Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
32 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
33 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
34 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Xy Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
35 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Xy Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
36 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Xy Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
37 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
38 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Xy Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
39 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
40 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Xy Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
41 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
42 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Xy Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
43 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Xy Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
44 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Xy Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
45 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Xy Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
46 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
47 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Xy Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
48 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Xy Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
49 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Xy Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
50 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
51 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
52 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
53 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
54 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Xy Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
55 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
56 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
57 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
58 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
59 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Thuận Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
60 V/v xử lý đơn thư của ông Hồ A Xây Xã Thuận Có thời hạn 04/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
61 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thuận Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành chậm
62 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Thuận Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
63 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thuận Có thời hạn 20/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành chậm
64 V/v giải quyết tờ trình của ông Hồ A Nhọc Xã Thuận Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
65 V/v giải quyết tờ trình của ông Hồ A Nhọc và Hồ Pa Giọc Xã Thuận Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
66 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Thuận Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
67 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Thuận Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
68 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
69 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
70 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
71 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Thuận Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
72 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
73 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
74 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Thuận Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
75 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Thuận Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
76 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
77 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
78 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Thuận Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
79 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Thuận Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
80 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Thuận Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
81 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Thuận Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
82 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
83 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Thuận Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
84 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
85 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Thuận Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
86 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
87 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Thuận Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
88 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Thuận Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
89 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Thuận Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
90 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Thuận Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
91 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
92 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Thuận Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
93 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Thuận Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
94 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Thuận Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
95 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
96 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
97 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
98 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
99 V/v giải ngân nguồn vốn chương trình hợp tác PLan năm tài khóa 2017 Xã Thuận Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
100 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
101 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
102 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
103 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Thanh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
104 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
105 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thanh Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành chậm
106 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Thanh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
107 V/v thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ UBND huyện giao Xã Thanh Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành chậm
108 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Thanh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
109 Thông báo ý kiến luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp giải quyết kiến nghị liên quan đến đất đai của ông: Nguyễn Quang MInh Xã Thanh Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
110 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Thanh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
111 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
112 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
113 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
114 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Thanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
115 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
116 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Thanh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
117 V/v giải quyết tranh chấp đất theo đơn kiến nghị của ông: Nguyễn Quang Minh tại xã Thanh Xã Thanh Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
118 V/v giải quyết tranh chấp đất và tài sản trên đất tại xã Thanh Xã Thanh Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
119 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Thanh Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
120 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
121 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
122 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Thanh Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
123 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Thanh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
124 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
125 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
126 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Thanh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
127 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
128 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Thanh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
129 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Thanh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
130 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Thanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
131 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
132 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Thanh Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
133 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Thanh Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
134 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Thanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
135 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
136 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
137 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
138 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
139 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
140 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
141 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
142 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
143 V/v tập trung giải quyết các vướng mắc trong GPMB Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2) Xã Tân Thành Có thời hạn 27/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
144 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
145 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Xã Tân Thành Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
146 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Thành Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
147 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Thành Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
148 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Thành Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
149 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
150 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Thành Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
151 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
152 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
153 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
154 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
155 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Thành Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
156 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
157 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
158 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Thành Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
159 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Thành Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
160 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
161 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
162 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Thành Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
163 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Thành Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
164 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Thành Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
165 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
166 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Thành Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
167 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
168 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Thành Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
169 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
170 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
171 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Thành Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
172 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Thành Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
173 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
174 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Thành Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
175 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Thành Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
176 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
177 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
178 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Thành Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
179 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp với xã Tân Thành về GPMB dự án Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành ngày 16/5/2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
180 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
181 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
182 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
183 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
184 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
185 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
186 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
187 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
188 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
189 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Lập Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
190 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Lập Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
191 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Lập Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
192 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Xã Tân Lập Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành chậm
193 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
194 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Lập Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
195 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
196 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
197 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
198 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
199 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
200 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
201 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
202 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Lập Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
203 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà: Nguyễn Thị Huệ Xã Tân Lập Có thời hạn 28/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
204 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Lập Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
205 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
206 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
207 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Lập Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
208 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Lập Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
209 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Lập Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
210 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
211 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Lập Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
212 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
213 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Lập Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
214 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
215 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
216 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Lập Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
217 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Lập Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
218 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành chậm
219 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Lập Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
220 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Lập Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành chậm
221 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
222 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
223 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Lập Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
224 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Tân Lập Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
225 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
226 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
227 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
228 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
229 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
230 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
231 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
232 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
233 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
234 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
235 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Long Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
236 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Đức và bà Võ Thị Hiền Xã Tân Long Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
237 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Long Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
238 V/v xử lý vi phạm ông: Tạ Quang Hiến Xã Tân Long Có thời hạn 13/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
239 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
240 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Long Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
241 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
242 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
243 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
244 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
245 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Long Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
246 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
247 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
248 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Long Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
249 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Long Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
250 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
251 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
252 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Long Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
253 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Long Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
254 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Long Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
255 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
256 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Long Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
257 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
258 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Long Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
259 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
260 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
261 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Long Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
262 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Long Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
263 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
264 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Long Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
265 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Long Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
266 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
267 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
268 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Long Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
269 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
270 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
271 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
272 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
273 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
274 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
275 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
276 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
277 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
278 v/v thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM Xã Tân Liên Có thời hạn 24/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
279 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Liên Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
280 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Liên Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
281 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Liên Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
282 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
283 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Liên Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
284 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
285 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
286 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
287 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
288 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Liên Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
289 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
290 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
291 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Liên Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
292 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Liên Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
293 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
294 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
295 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Liên Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
296 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Liên Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
297 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Liên Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
298 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
299 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Liên Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
300 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
301 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Liên Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
302 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
303 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
304 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Liên Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
305 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Liên Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
306 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
307 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Liên Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
308 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Liên Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
309 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
310 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
311 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Liên Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
312 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
313 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
314 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
315 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
316 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
317 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
318 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
319 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
320 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
321 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
322 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Trần Thanh Liêm Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
323 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Hợp Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
324 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Hợp Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
325 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Hợp Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
326 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Hợp Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
327 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
328 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
329 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
330 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
331 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
332 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
333 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
334 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
335 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
336 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
337 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
338 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
339 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Hợp Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
340 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Hợp Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
341 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Hợp Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
342 Về việc tuyên truyền, vận động đối với hộ ông: Hồ Hối thôn Tà Đủ xã Tân Hợp Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
343 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Hợp Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
344 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
345 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
346 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Hợp Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
347 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Hợp Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
348 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
349 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Hợp Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
350 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
351 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
352 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
353 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Hợp Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
354 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp về vấn đề trâu bò phá hoại cây trồng tại Dự án trồng cây Mắc ca Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
355 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Tân Hợp Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
356 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
357 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Xã Tân Hợp Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
358 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
359 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
360 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
361 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
362 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
363 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
364 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
365 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
366 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
367 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
368 V/v giải phóng mặt bằng xây dựng cổng hộp La Manh tại xã Ba Tầng Xã Pa Tầng Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành chậm
369 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Pa Tầng Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
370 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
371 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc với xã Ba Tầng ngày 23/11/2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 30/11/2017 Hoàn thành chậm
372 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Pa Tầng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
373 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Pa Tầng Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
374 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Pa Tầng Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
375 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Pa Tầng Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
376 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
377 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Pa Tầng Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
378 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
379 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Pa Tầng Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
380 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
381 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Pa Tầng Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
382 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Pa Tầng Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
383 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Pa Tầng Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
384 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
385 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
386 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Pa Tầng Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
387 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Pa Tầng Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
388 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
389 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
390 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
391 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
392 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
393 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
394 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
395 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
396 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
397 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
398 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Việt Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
399 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
400 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
401 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
402 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
403 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
404 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Việt Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
405 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
406 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
407 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
408 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
409 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Việt Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
410 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Việt Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
411 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Việt Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
412 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
413 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Việt Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
414 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
415 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Việt Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
416 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
417 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
418 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Việt Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
419 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Việt Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
420 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
421 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
422 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Việt Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
423 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
424 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Xã Hướng Việt Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/04/2017 Hoàn thành chậm
425 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
426 Về việc tiếp tục điều tra và xử lý răn đe đối với việc làm mua bán, khai thác cây bóng mát, cây cổ thụ Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 13/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
427 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
428 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
429 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
430 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp ngày 28/02/2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 26/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành chậm
431 V/v triển khai chính thức thực hiện phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
432 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Việt Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
433 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
434 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
435 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
436 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
437 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
438 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Tân Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
439 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Tân Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
440 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Tân Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
441 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
442 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Tân Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
443 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
444 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
445 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
446 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
447 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
448 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
449 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
450 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Tân Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
451 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
452 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
453 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
454 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Tân Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
455 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Tân Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
456 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Tân Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
457 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
458 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Tân Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
459 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
460 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Tân Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
461 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
462 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Tân Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
463 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Tân Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
464 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
465 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Tân Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
466 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
467 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
468 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Tân Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
469 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
470 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Xã Hướng Tân Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
471 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
472 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
473 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
474 V/v tham mưu kiểm tra tình hình an ninh trật tự trên khu vực lòng hồ Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị Xã Hướng Tân Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 21/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
475 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
476 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
477 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Sơn Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
478 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
479 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Sơn Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
480 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
481 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Sơn Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
482 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
483 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
484 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
485 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
486 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Sơn Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
487 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
488 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Sơn Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
489 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
490 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
491 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Sơn Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
492 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Sơn Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
493 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Sơn Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
494 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
495 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Sơn Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
496 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
497 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Sơn Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
498 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
499 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
500 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Sơn Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
501 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Sơn Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
502 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
503 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
504 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Sơn Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
505 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
506 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
507 Về việc sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
508 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
509 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
510 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
511 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
512 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
513 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
514 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
515 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
516 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
517 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
518 UBND xã Hướng Phùng chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
519 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
520 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Phùng Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
521 V/v rà soát tình hình sử dụng đất để đề xuất phương án giải quyết Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
522 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Phùng Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
523 V/v có biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp cố ý trồng cây, đào ao để trục lợi trái quy định Xã Hướng Phùng Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
524 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
525 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Phùng Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
526 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
527 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
528 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
529 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
530 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
531 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
532 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
533 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Phùng Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
534 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
535 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
536 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
537 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Phùng Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
538 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Phùng Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
539 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Phùng Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
540 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Phùng Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
541 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Phùng Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
542 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
543 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Phùng Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
544 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
545 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Phùng Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
546 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Phùng Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
547 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
548 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Phùng Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
549 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
550 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
551 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Phùng Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
552 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
553 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
554 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
555 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
556 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
557 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
558 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
559 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
560 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
561 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
562 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
563 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Lộc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
564 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
565 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Lộc Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
566 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
567 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
568 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
569 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
570 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
571 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
572 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
573 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Lộc Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
574 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
575 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
576 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
577 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Lộc Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
578 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Lộc Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
579 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Lộc Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
580 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
581 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lộc Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
582 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
583 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Lộc Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
584 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
585 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
586 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Lộc Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
587 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Lộc Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
588 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
589 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
590 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Lộc Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
591 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
592 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Hướng Lộc Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành chậm
593 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
594 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
595 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
596 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
597 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
598 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
599 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
600 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
601 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
602 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Lập Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
603 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
604 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
605 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
606 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
607 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
608 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
609 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
610 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
611 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Lập Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
612 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Lập Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
613 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Lập Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
614 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
615 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Lập Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
616 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
617 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
618 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Lập Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
619 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành chậm
620 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Lập Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
621 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
622 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
623 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
624 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
625 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Xã Hướng Lập Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/04/2017 Hoàn thành chậm
626 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
627 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
628 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
629 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
630 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
631 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
632 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
633 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
634 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
635 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
636 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Linh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
637 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
638 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Linh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
639 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
640 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Linh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
641 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
642 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
643 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
644 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Linh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
645 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
646 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
647 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Linh Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
648 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Linh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
649 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Linh Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
650 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Linh Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
651 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
652 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Linh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
653 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
654 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
655 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Linh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
656 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Linh Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
657 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Linh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
658 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
659 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
660 V/v xử lý tình trạng người dân lấn chiếm đất trồng cây trái quy định Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
661 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
662 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
663 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
664 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
665 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
666 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
667 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
668 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
669 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
670 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Húc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
671 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Húc Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
672 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Húc Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
673 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Húc Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
674 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Húc Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
675 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
676 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
677 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
678 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
679 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Húc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
680 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
681 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
682 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Húc Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
683 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Húc Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
684 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
685 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
686 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Húc Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
687 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Húc Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
688 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Húc Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
689 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Húc Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
690 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
691 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Húc Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
692 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
693 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Húc Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
694 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Húc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
695 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
696 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Húc Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
697 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Húc Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
698 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Húc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
699 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
700 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
701 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
702 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
703 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
704 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
705 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
706 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
707 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
708 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
709 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
710 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã A Xing Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
711 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã A Xing Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
712 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã A Xing Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
713 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã A Xing Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
714 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
715 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
716 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
717 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
718 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã A Xing Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
719 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
720 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
721 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã A Xing Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
722 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã A Xing Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
723 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
724 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
725 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã A Xing Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
726 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã A Xing Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
727 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã A Xing Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
728 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
729 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã A Xing Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
730 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
731 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã A Xing Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
732 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
733 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã A Xing Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
734 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã A Xing Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
735 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã A Xing Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
736 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã A Xing Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
737 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
738 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã A Xing Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
739 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Xing Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
740 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã A Xing Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
741 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
742 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
743 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
744 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
745 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
746 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
747 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã A Túc Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
748 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
749 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
750 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
751 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
752 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
753 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
754 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
755 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
756 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
757 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
758 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã A Dơi Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
759 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã A Dơi Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
760 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
761 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã A Dơi Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
762 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
763 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
764 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
765 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
766 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã A Dơi Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
767 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
768 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
769 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã A Dơi Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
770 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã A Dơi Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
771 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
772 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
773 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã A Dơi Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
774 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã A Dơi Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
775 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã A Dơi Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
776 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
777 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã A Dơi Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
778 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
779 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã A Dơi Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
780 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
781 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã A Dơi Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
782 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã A Dơi Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
783 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã A Dơi Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
784 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã A Dơi Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
785 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
786 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã A Dơi Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
787 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Dơi Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
788 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã A Dơi Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
789 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
790 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
791 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
792 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
793 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
794 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
795 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
796 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm thể dục Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
797 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm thể dục Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
798 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
799 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
800 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
801 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
802 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Trung tâm thể dục Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
803 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm thể dục Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
804 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
805 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
806 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
807 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm thể dục Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
808 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Trung tâm thể dục Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
809 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
810 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
811 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
812 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
813 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà Lê Thị Hằng và bà Lê Thị Thu Phương Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 20/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2018 Hoàn thành chậm
814 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
815 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
816 Ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc với BQL TTTM Lao Bảo và BQL Chợ Khe Sanh Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
817 V/v chuyển đơn kiến nghị của bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành chậm
818 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
819 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
820 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông: Lê Văn Tâm Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
821 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
822 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
823 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
824 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
825 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
826 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
827 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
828 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
829 V/v cho thuê lô quầy kinh doanh tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Trung tâm thương mại Lạo Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
830 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 08/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
831 V/v tiếp tục giải quyết dứt điểm đối với trường hợp ông Hồ Văn Giêng Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 22/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/12/2018 Hoàn thành chậm
832 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
833 V/v thực hiện công tác phá dỡ công trình vi phạm Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 29/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
834 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
835 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
836 V/v tham mưu thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 9/2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 25/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/09/2018 Hoàn thành chậm
837 V/v tập trung thực hiện hoàn thành công tác GPMB dự án GMS Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 18/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
838 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
839 V/v tập trung giải quyết các vướng mắc trong GPMB Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2) Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 27/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
840 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Văn Phong Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 02/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
841 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
842 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Đặng Văn Thanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
843 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
844 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
845 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
846 V/v kiểm tra, đề xuất và tập trung vận động xử lý dứt điểm Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
847 V/v kiểm tra các kiến nghị GPMB, báo cáo UBND huyện Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
848 V/v tập trung thực hiện GPMB dự án GMS Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
849 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Trần Văn Phong Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
850 V/v thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
851 V/v thực hiện công văn số 902/UBND-TN ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
852 V/v thực hiện công văn số 902/UBND-TN ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
853 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
854 V/v giải quyết tờ trình của bà Trương thị Thái Nguyên Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 27/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
855 V/v tham mưu trả lời Đơn kiến nghị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
856 V/v tập trung xử lý hoàn thành công tác GPMB dự án Mở rộng khu Cửa khẩu QT Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
857 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
858 V/v trả lời tờ trình của BQL khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
859 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
860 V/v xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thực hiện GPMB dự án GMS Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành chậm
861 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
862 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà: Lê Thị Thự Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 22/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/12/2017 Hoàn thành chậm
863 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Dư Văn Thái khóm 4 thị trấn Khe Sanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
864 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
865 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
866 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
867 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
868 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
869 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
870 V/v xử lý vướng mắc liên quan hộ bà: Lê Thị Luyến khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
871 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
872 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
873 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
874 V/v giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 12/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành chậm
875 V/v tiến độ giải phóng mặt bằng dự án GMS Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
876 V/v di dời cây xanh trong phạm vi thi công, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 28/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
877 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
878 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
879 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
880 V/v tăng cường chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
881 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
882 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
883 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
884 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
885 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
886 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
887 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
888 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
889 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
890 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
891 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
892 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
893 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
894 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
895 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
896 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
897 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
898 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
899 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
900 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
901 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
902 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
903 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
904 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
905 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
906 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
907 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
908 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
909 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
910 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
911 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
912 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
913 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
914 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
915 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm Dân số Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
916 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
917 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm Dân số Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
918 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
919 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm Dân số Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
920 V/v xử lý rác không để tồn đọng Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 29/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành chậm
921 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
922 V/v thực hiện công tác phá dỡ công trình vi phạm Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 29/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
923 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
924 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
925 V/v tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo điều tra, xác minh xử lý Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 26/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2018 Hoàn thành chậm
926 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
927 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
928 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Đình Minh Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
929 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Đình Minh Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 02/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
930 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Vững Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
931 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành chậm
932 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
933 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
934 V/v kiểm tra, tham mưu đề xuất giải quyết Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
935 V/v giải quyết tờ trình của bà: Trương Thị Dung Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
936 V/v tiến độ thi công Điểm trường Khe Đá, Trường Mầm non Vành Khuyên Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
937 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
938 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
939 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
940 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
941 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
942 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
943 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
944 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
945 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
946 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
947 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
948 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
949 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
950 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
951 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
952 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
953 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
954 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
955 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
956 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
957 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
958 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
959 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
960 V/v phối hợp tuyên truyền Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
961 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
962 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
963 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
964 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
965 V/v báo cáo tình hình giải quyết việc cản trở, phản đối trong xây dựng trạm BTS tại khóm xuân Phước thị trấn Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
966 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
967 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
968 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
969 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
970 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
971 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
972 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
973 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
974 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
975 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
976 V/v xử lý rác không để tồn đọng Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 29/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành chậm
977 V/v thực hiện nghiêm túc ú kiến chỉ đạo của UBND huyện về đảm bảo trật tự đô thị tại thị trấn Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
978 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
979 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
980 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
981 V/v tập trung thực hiện hoàn thành công tác GPMB dự án GMS Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 17/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
982 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
983 V/v xử lý vi phạm của ông: Bùi Văn Ngạc Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
984 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
985 V/v giải quyết tờ trình của bà Nguyễn Thị Lành Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
986 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
987 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
988 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
989 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
990 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Ngộ Văn Phúc Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 24/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành chậm
991 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà Hồ Thị Thục Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
992 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
993 V/v xử lý vi phạm của ông Bùi Văn Ngạc Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
994 V/v giải quyết vướng mắc trong GPMB dự án cơ sở hạ tầng cụm cửa khẩu mở rộng Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
995 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
996 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
997 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
998 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
999 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1000 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1001 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1002 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1003 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1004 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1005 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Dư Văn Thái khóm 4 thị trấn Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1006 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1007 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1008 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1009 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1010 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1011 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
1012 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1013 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1014 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1015 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1016 V/v phối hợp tuyên truyền Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1017 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1018 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1019 V/v thực hiện Đề án Làng không có người sinh con thứ 3 trở lên Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1020 V/v yêu cầu thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1021 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1022 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1023 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1024 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1025 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1026 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1027 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1028 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1029 V/v xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường, trật tự giao thông, mỹ quan đô thị Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1030 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1031 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1032 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1033 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1034 V/v phối hợp xử lý nghiêm theo quy định Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 16/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1035 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1036 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1037 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
1038 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Y tế Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1039 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Y tế Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1040 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Y tế Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1041 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Y tế Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1042 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Y tế Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1043 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1044 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1045 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1046 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1047 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Y tế Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1048 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Y tế Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1049 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1050 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Y tế Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1051 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp ngày 02/8/2017 Phòng Y tế Có thời hạn 15/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 09/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1052 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Y tế Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1053 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1054 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Y tế Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1055 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Y tế Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1056 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Y tế Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1057 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Y tế Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1058 V/v giới thiệu thông tin báo chí số Xuân kỷ hợi 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 25/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1059 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1060 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1061 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1062 V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 25/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành chậm
1063 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1064 V/v tham mưu kế hoạch chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 08/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1065 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1066 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1067 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1068 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1069 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1070 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1071 V/v xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 25/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1072 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1073 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1074 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1075 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1076 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1077 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1078 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1079 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1080 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1081 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1082 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1083 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn thanh tra Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 27/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1084 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1085 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1086 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1087 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1088 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1089 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1090 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1091 V/v tham mưu góp ý dự thảo báo cáo kết luận kiểm tra Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1092 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Tư pháp Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1093 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1094 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1095 V/v tham mưu báo cáo phục vụ phiên làm việc với Đoàn kiểm tra văn bản Phòng Tư pháp Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1096 V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật Phòng Tư pháp Có thời hạn 24/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1097 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Tư pháp Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1098 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Tư pháp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1099 V/v tham mưu UBND huyện báo cáo việc rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo Phòng Tư pháp Có thời hạn 30/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1100 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1101 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Tư pháp Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1102 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1103 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1104 V/v triển khai thực hiện đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1105 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Tư pháp Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1106 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1107 V/v báo cáo tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1108 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Tư pháp Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1109 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1110 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1111 V/v giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Hướng Việt Phòng TN-MT Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 01/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1112 V/v xử lý rác không để tồn đọng Phòng TN-MT Có thời hạn 29/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành chậm
1113 V/v tham mưu giải quyết Phòng TN-MT Có thời hạn 30/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/12/2018 Hoàn thành chậm
1114 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện "Chống rác thải nhựa" Phòng TN-MT Có thời hạn 17/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/12/2018 Hoàn thành chậm
1115 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1116 V/v nghiên cứu tham mưu, đề xuất quản lý, khai thác, sử dụng Phòng TN-MT Có thời hạn 22/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1117 V/v kiểm tra, xử lý các cơ sở chế biến cà phê Phòng TN-MT Có thời hạn 26/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1118 V/v nghiên cứu, tham mưu đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 20/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành chậm
1119 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1120 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1121 V/v kiểm tra, xử lý đối với trường hợp liên quan đến cấp giấy đất Phòng TN-MT Có thời hạn 22/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1122 V/v xác định lại giá đấu đất để tổ chức thực hiện Phòng TN-MT Có thời hạn 19/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1123 V/v đo đạc hiện trạng, đối chiếu bản đồ cấp đất để đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1124 V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động số 83/CTHĐ/TU Phòng TN-MT Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1125 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1126 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà: Nguyễn Thị Lành và ông Nguyễn Bình Giã Phòng TN-MT Có thời hạn 07/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 28/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1127 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng TN-MT Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
1128 V/v chuẩn bị nội dung đối thoại với ông: Hồ Văn Khéo Phòng TN-MT Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1129 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Đặng Hoài Thanh Phòng TN-MT Có thời hạn 06/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/07/2018 Hoàn thành chậm
1130 V/v giải quyết đơn kiện của một số hộ dân thôn Ra Ty xã Hướng Lộc Phòng TN-MT Có thời hạn 25/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1131 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Võ Được Phòng TN-MT Có thời hạn 25/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1132 Ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1133 V/v tham mưu vấn đề cát sỏi xây dựng trên địa bàn và kiến nghị của HTX cà phê hữu cơ sinh thái Chân Mây Phòng TN-MT Có thời hạn 13/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1134 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Trần Thanh Liêm Phòng TN-MT Có thời hạn 05/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1135 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng TN-MT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1136 V/v kiểm tra, xác nhận và thẩm định điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng TN-MT Có thời hạn 22/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1137 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng TN-MT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1138 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng TN-MT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1139 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1140 V/v tham mưu thực hiện việc điều chỉnh diện tích thu hồi Phòng TN-MT Có thời hạn 07/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1141 V/v kiểm tra, tham mưu theo đề nghị của UBND xã Hướng Sơn Phòng TN-MT Có thời hạn 11/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành chậm
1142 V/v đăng ký dự án có thu hồi đất, chuyên mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành chậm
1143 V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án rà soát đất đai, đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 Phòng TN-MT Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
1144 V/v rà soát, tham mư báo cáo UBND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1145 V/v kiểm tra, đề xuất điều chỉnh diện tích thu hồi đất Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1146 V/v kiểm tra, tham mưu đề xuất theo đúng quy định Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1147 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1148 V/v kiểm tra tham mưu giải quyết theo tờ trình của ông: Trương Văn Viễn Phòng TN-MT Có thời hạn 26/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành chậm
1149 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Phòng TN-MT Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành chậm
1150 V/v tham mưu kế hoạch thực hiện Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 16/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1151 V/v rà soát hiện trạng, nhu cầu hỗ trợ của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1152 V/v giải quyết vướng mắc trong GPMB dự án cơ sở hạ tầng cụm cửa khẩu mở rộng Phòng TN-MT Có thời hạn 27/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1153 V/v kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án trồng rừng sản xuất gỗ của công ty MDF VRG Quảng Trị Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/02/2018 Hoàn thành chậm
1154 V/v rà soát trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/02/2018 Hoàn thành chậm
1155 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1156 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1157 V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 01/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
1158 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1159 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp Hội đồng hủy giấy chứng nhận QSD đất tồn đọng Phòng TN-MT Có thời hạn 15/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/12/2017 Hoàn thành chậm
1160 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến thuê đất thực hiện các dự án Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1161 V/v giải quyết tranh chấp đất theo đơn kiến nghị của ông: Nguyễn Quang Minh tại xã Thanh Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1162 V/v trả lời công văn số 11/CV-TA ngày 14/11/2017 của TAND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 28/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành chậm
1163 V/v giải quyết tranh chấp đất và tài sản trên đất tại xã Thanh Phòng TN-MT Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
1164 V/v tham mưu xử lý đối với Công ty TNHH MTV Tân Triều T-P Phòng TN-MT Có thời hạn 22/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1165 V/v Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu Phòng TN-MT Có thời hạn 22/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1166 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
1167 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1168 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1169 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng TN-MT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1170 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng TN-MT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1171 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1172 Về việc rà soát, báo cáo về sử dụng đất quốc phòng của BCH Biên phòng tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 06/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 28/09/2017 Hoàn thành chậm
1173 V/v lập phương án xử lý, khống chế ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 06/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2017 Hoàn thành chậm
1174 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Phòng TN-MT Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1175 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1176 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng TN-MT Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1177 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Quang Thuận - Phó chủ tịch UBND huyện tại họp bàn về việc xử lý tồn đọng hồ sơ chứng nhận QSD đất Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/08/2017 Hoàn thành chậm
1178 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Phòng TN-MT Có thời hạn 14/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1179 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng TN-MT Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1180 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng TN-MT Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành chậm
1181 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng TN-MT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành chậm
1182 V/v báo cáo số liệu đất đai phục vụ kết luận của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 25/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1183 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng TN-MT Có thời hạn 23/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/06/2017 Hoàn thành chậm
1184 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc Hội Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1185 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng TN-MT Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1186 V/v kiểm tra khu đất Trường MN Khe Sanh, tham mưu đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 09/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
1187 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1188 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp về vấn đề trâu bò phá hoại cây trồng tại Dự án trồng cây Mắc ca Phòng TN-MT Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
1189 V/v bổ sung vào đề án, đề rõ một số nội dung theo yêu cầu của HĐND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 20/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành chậm
1190 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng TN-MT Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1191 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Phòng TN-MT Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
1192 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc ngày 14/4/2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1193 V/v báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật đa dạng sinh học Phòng TN-MT Có thời hạn 15/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/04/2017 Hoàn thành chậm
1194 V/v hướng dẫn thủ tục hồ giao đất Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1195 Về việc kiểm tra diện tích đất rừng của các hộ dân tự ý xâm lấn, phát rừng Phòng TN-MT Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1196 Về việc rà soát thực hiện các giải pháp để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 13/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1197 V/v quản lý đất sản xuất, đất rừng và kiểm tra phát rừng làm rẫy trên phần đất dự kiến thực hiện dự án trồng cây Mắc ca (đợt 2) Phòng TN-MT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
1198 V/v tham mưu khai thác cát tại lòng Hồ Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1199 V/v kiểm tra hướng dẫn Trường mầm non Hướng Lộc lập thủ tục, hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng TN-MT Không thời hạn Nguyễn Ngọc Tri Tổng hợp TDCĐ 29/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1200 Xây dựng dự thảo Đề án quy hoạch sử dụng đất, đấu giá đất Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 24/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1201 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 08/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1202 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1203 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1204 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1205 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1206 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Thanh tra Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1207 V/v chuẩn bị nội dung đối thoại với ông: Hồ Văn Khéo Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1208 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Thanh tra Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1209 V/v giải quyết đơn của ông Ngô Thanh Bình Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1210 V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái pháp luật Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1211 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Thanh tra Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1212 V/v xử lý đơn của ông Hồ Văn Khéo Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1213 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Thanh tra Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
1214 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Thanh Bình Phòng Thanh tra Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1215 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Thanh tra Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1216 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1217 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1218 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1219 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1220 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1221 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Thanh tra Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1222 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1223 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Thanh tra Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1224 V/.v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, rà soát kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước Phòng Thanh tra Có thời hạn 25/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1225 Việc việc báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát Phòng Thanh tra Có thời hạn 01/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1226 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1227 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1228 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1229 V/v triển khai chính thức thực hiện phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao Phòng Thanh tra Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1230 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1231 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1232 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1233 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
1234 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1235 V/v góp ý dự thảo báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Phòng Tài chính KH Có thời hạn 21/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1236 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Tài chính KH Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1237 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1238 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1239 V/v giải quyết cho thuê lô quầy kinh doanh tại BQL Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1240 V/v báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chương trình hành động số 111/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Phòng Tài chính KH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1241 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1242 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1243 V/v giải quyết cho thuê lô quầy kinh doanh tại BQL Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1244 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1245 V/v xây dựng kế hoạch hành động phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1246 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1247 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1248 V/v thẩm định các nguồn vốn trong quyết đinh phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1249 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1250 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Tài chính KH Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1251 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1252 Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 28/11/2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 04/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1253 V/v cung cấp số liệu đề xuất dự án "Nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số" Phòng Tài chính KH Có thời hạn 04/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1254 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1255 V/v thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1256 Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Phòng Tài chính KH Có thời hạn 02/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1257 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1258 V/v tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1259 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1260 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1261 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1262 HỎA TỐC Về việc báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Phòng Tài chính KH Có thời hạn 29/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1263 Về việc cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 30/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1264 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Tài chính KH Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1265 V/v đề xuất lại cơ cấu nguồn vốn đất tư các công trình khởi công mới năm 2017 thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Tài chính KH Có thời hạn 25/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1266 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Tài chính KH Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1267 V/.v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, rà soát kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước Phòng Tài chính KH Có thời hạn 22/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1268 V/v xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 23/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phòng Tài chính KH Có thời hạn 19/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1269 Việc việc báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát Phòng Tài chính KH Có thời hạn 01/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1270 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Tài chính KH Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1271 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1272 V/v báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 11/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1273 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng Tài chính KH Có thời hạn 23/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1274 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Tài chính KH Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1275 Thực hiện nội dung tại mục 2 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 19/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1276 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1277 V/v báo cáo kinh phí KCH kênh mương và GTNT gửi kiểm toán Phòng Tài chính KH Có thời hạn 31/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1278 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp bàn về triển khai xây dựng Nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Tân Thành Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1279 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1280 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ Phòng Tài chính KH Có thời hạn 01/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1281 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1282 V/v Giao quyền tự chủ tài chính cho cácđơn vị sự nghiệp công lập và phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 10/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1283 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017 và thực hiện công tác đấu thầu Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1284 V/v chuẩn bị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 28/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1285 Về việc sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1286 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1287 Về chủ trương cho thuê lô quầy kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1288 V/v thanh lý tài sản nhà nước Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1289 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành chậm
1290 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Nội Vụ Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1291 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Nội Vụ Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1292 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1293 V/v tham mưu báo cáo công tác QLNN và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 12/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành chậm
1294 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1295 V/v tham mưu thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 9/2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1296 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1297 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Nội Vụ Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1298 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1299 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1300 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 11/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1301 V/v xử lý đơn thư của một số cán bộ hợp đồng làm công tác xóa đói giảm nghèo Phòng Nội Vụ Có thời hạn 07/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1302 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1303 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1304 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông: Lê Văn Tâm Phòng Nội Vụ Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1305 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Nội Vụ Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1306 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1307 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/12/2017 Hoàn thành chậm
1308 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1309 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1310 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1311 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Nội Vụ Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1312 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 03/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1313 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Nội Vụ Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1314 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1315 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1316 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1317 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1318 V/v tham mưu báo cáo việc thực hiện duy trì và củng cố chỉ số PAPI năm 2016 Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1319 V/v báo cáo về Lễ An cư Kiết hạ 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 21/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành chậm
1320 V/v tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 12/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1321 V/v chuẩn bị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 28/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1322 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 19/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1323 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1324 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1325 V/v thực hiện báo cáo theo đúng thời gian quy định Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1326 V/v thẩm định phương án ủng hộ với tình hình khẩn cấp Thủy điện LaLa Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1327 V/v thực hiện kế hoạch số 5379/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1328 V/v góp ý dự thảo kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Quảng trị năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/12/2018 Hoàn thành chậm
1329 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1330 V/v thực hiện chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1331 V/v lựa chọn đề xuất khen thưởng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1332 V/v nghiên cứu, tham mưu đề xuất Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1333 V/v rà soát, xử lý dứt điểm các HTX nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1334 V/v thực hiện kế hoạch số 4907/KH-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1335 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch chống hạn mùa khô 2018 - 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 27/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1336 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/10/2018 Hoàn thành chậm
1337 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1338 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1339 V/v tham mưu thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 9/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/09/2018 Hoàn thành chậm
1340 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1341 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1342 v/v thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1343 V/v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1344 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh cà phê niên vụ 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1345 V/v tham mưu kế hoạch thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/07/2018 Hoàn thành chậm
1346 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định Tổ hợp tác Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1347 V/v tham mưu xây dựng phương án chống hạn vụ Hè Thu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1348 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1349 V/v cung cấp thông tin vùng trồng cây ăn quả và cơ sở đóng gói quả tươi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 03/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1350 V/v chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1351 V/v giải quyết khiếu nại của cử tri trước kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1352 V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái pháp luật Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1353 V/v kiểm soát vấn đề tăng đàn lợn và chất lượng thức ăn trong chăn nuôi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1354 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1355 V/v chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1356 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1357 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1358 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên làm việc triển khai phương án chuyển đổi đất, rừng phòng hộ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1359 V/v thực hiện Kế hoạch sơ kết phong trào thi đua "Quảng Trị chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2016-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1360 V/v tăng cường quản lý nhà nước đối với thuốc BVTV và phân bón Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1361 V/v triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1362 V/v đăng ký danh sách trồng cây chanh leo năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
1363 V/v kiểm tra, tham mưu giải quyết Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1364 V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu sửa chữa công trình thủy lợi Cù Bai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2018 Hoàn thành chậm
1365 V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu sửa chữa công trình thủy lợi Cù Bai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2018 Hoàn thành chậm
1366 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1367 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1368 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 03/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành chậm
1369 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện thống báo số 21/TB-UBND ngày 09/3/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 23/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1370 V/v thực hiện Kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1371 HỎA TỐC V/v thực hiện chủ đề năm 2018 của huyện Hướng Hóa Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1372 V/v tham mưu thực hiện thu, chi và quản lý quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1373 V/v Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1374 V/v rà soát hiện trạng tiêu chí tại các xã đạt chuẩn NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1375 V/v trả lời ý kiến của cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành chậm
1376 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 09/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1377 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1378 V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 01/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1379 V/v tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động PCCC rừng trong mùa khô 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 19/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1380 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
1381 V/v khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện các mô hình hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1382 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1383 V/v báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc BVTV sau sử dụng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1384 V/v cung cấp hồ sơ, văn bản thẩm định nguồn vốn đầu tư XDCB thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1385 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1386 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1387 V/v xây dựng kế hoạch ra quân diệt chuột và ốc bưu vàng trước vụ đông xuân 2017-2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1388 V/v xây dựng phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1389 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
1390 V/v thực hiện công văn số 5715/UBND-NN của UBND tỉnh và thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, bảo vệ rừng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1391 V/v báo cáo nợ đọng XDCB thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
1392 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1393 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1394 V/v trả lời ý kiến cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/10/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1395 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1396 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
1397 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành chậm
1398 V/v kiểm tra, tham mưu việc hạ mực nước trong hồ Tân Độ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/10/2017 Hoàn thành chậm
1399 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1400 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động trang trại của Công ty Hiền Minh Hồ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 28/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1401 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1402 V/v xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện khống chế, loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành chậm
1403 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
1404 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1405 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành chậm
1406 V/v nghiên cứu, tham mưu giao các cơ quan phụ trách các tiêu chí nông thôn mới huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1407 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1408 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1409 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1410 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
1411 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1412 V/v điều tra xu hướng chuyển đổi đất trồng cây hàng năm trong những năm gần đây Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1413 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1414 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1415 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 27/05/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 23/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1416 V/v thực hiện các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp - PTNT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1417 Hỏa tốc Về việc đề nghị bổ sung số liệu các xã biên giới đạt dưới 10 chỉ tiêu Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1418 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1419 V/v báo cáo đánh giá thực trạng tổ chức quản lý Nông nghiệp và PTNT cấp xã Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành chậm
1420 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1421 V/v hướng dẫn quy trình tái canh cà phê chè trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1422 Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 21/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1423 Về việc kiểm tra, hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh Đạo ôn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1424 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1425 V/v nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Quy định quản lý và bảo vệ đê điều Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành chậm
1426 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1427 V/v báo cáo hiện trạng xây dựng NTM của các xã biên giới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành chậm
1428 V/v xây dựng mô hình trồng Dứa tại xã Hướng Phùng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1429 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1430 V/v chỉ đạo thực hiện sản xuất ứng phó với mưa rét đầu vụ Đông Xuân 2018 - 2019 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1431 V/v rà soát đối tượng, lập kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1432 V/v báo cáo sơ kết các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1433 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1434 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1435 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1436 V/v khảo sát, thu thập thông tin người khuyết tật trên địa bàn huyện Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1437 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1438 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
1439 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
1440 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
1441 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Văn Mịnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Hoàn thành chậm
1442 V/v cung cấp thông tin mộ liệt sỹ Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1443 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1444 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1445 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1446 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1447 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1448 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1449 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
1450 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1451 V/v trả lời ý kiến cử tri Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 25/10/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1452 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1453 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1454 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
1455 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1456 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1457 V/v triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn II) Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 16/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 15/08/2017 Hoàn thành chậm
1458 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1459 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1460 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1461 V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền tháng hành động phòng chống ma túy Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1462 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
1463 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1464 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn công tác đầu tư xây dựng cơ bản Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 31/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành chậm
1465 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1466 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1467 V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/05/2017 Hoàn thành chậm
1468 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1469 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành chậm
1470 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1471 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1472 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1473 V/v tập trung xử lý các vướng mắc Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1474 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1475 V/v tham mưu đề xuất chủ trương thực hiện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1476 Về việc tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Chương trình năm Doanh nghiệp Quảng Trị 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1477 Về việc tham mưu, đề xuất danh sách cán bộ tham gia Hội nghị đảm bảo an toàn giao thông Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 23/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1478 V/v nghiên cứu tham mưu, đề xuất quản lý, khai thác, sử dụng Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 22/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1479 Về việc tham mưu góp ý Dự thảo Kế hoạch phát triển công nghiệp Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 21/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1480 V/v báo cáo thông tin về các chỉ tiêu thống kê HTKT và tình hình thực hiện quy hoạch HTKT đô thị, quản lý chất thải rắn Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1481 V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1482 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1483 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1484 V/v tham mưu góp ý dự thảo đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 19/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1485 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện về lĩnh vực xây dựng Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1486 V/v đề xuất phương án thực hiện xây dựng Nghĩa trang nhân dân thị trấn Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1487 V/v kiểm tra, tam mưu xử lý Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 21/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1488 V/v góp ý dự thảo Nghị định định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí xây dựng Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 21/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1489 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1490 v/v kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đường dây 110kv Đông Hà - Lao Bảo Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1491 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1492 V/v giám sát việc khắc phục vi phạm của ông: Bùi Văn Ngạc Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 11/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1493 V/v thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 01/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1494 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 01/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1495 V/v đảm bảo công tác an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1496 V/v tập trung thực hiện GPMB thi công đường Nguyễn Đình Chiểu Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1497 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1498 V/v điện đảm bảo phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 20/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1499 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 21/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành chậm
1500 V/v tăng cường chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành chậm
1501 V/v giải quyết khiếu nại của cử tri trước kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành chậm
1502 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1503 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1504 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1505 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1506 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1507 v/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định phân cấp quản lý chợ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1508 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1509 V/v giải quyết đề nghị của BQL Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1510 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1511 V/v kiểm tra, đề xuất điều chỉnh diện tích thu hồi đất Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1512 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1513 V/v trả lời tờ trình xin gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1514 V/v bán thóc dự trữ Quốc gia Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành chậm
1515 HỎA TỐC V/v thực hiện chủ đề năm 2018 của huyện Hướng Hóa Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1516 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1517 V/v tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn điện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1518 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1519 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1520 V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1521 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1522 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1523 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
1524 V/v thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
1525 Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 02/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1526 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1527 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1528 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1529 V/v tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1530 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1531 V/v xây dựng nhà máy chế biến cà phê Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 06/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1532 V/v rà soát và nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1533 Về việc rà soát các cụm công nghiệp theo Nghị định 68/2017/NĐ-CP Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/09/2017 Hoàn thành chậm
1534 V/v xây dựng kế hoạch quản lý điện chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/09/2017 Hoàn thành chậm
1535 V/v Thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/09/2017 Hoàn thành chậm
1536 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1537 Về việc khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Dịch vụ - Du lịch Làng Vây Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1538 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1539 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1540 V/v kiểm tra, tham mưu đề xuất về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1541 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1542 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1543 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1544 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 23/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1545 V/v yêu cầu thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1546 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
1547 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp bàn về triển khai xây dựng Nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Tân Thành Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 27/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1548 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1549 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1550 V/v xây dựng kế hoạch hoàn thiện đô thị loại 4 và phát triển đô thị loại 5 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1551 V/v di dời cây xanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/05/2017 Hoàn thành chậm
1552 V/v triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016 - 2017) Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1553 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc ngày 14/4/2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành chậm
1554 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 02/NQ-TU về phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2021 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành chậm
1555 Về việc báo cáo tình hình phát triển hạ tầng thương mại Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 14/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1556 V/v phối hợp xử lý nghiêm theo quy định Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 16/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1557 V/v giải quyết, xử lý hoạt động sản xuất kinh doanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1558 V/v giải quyết, xử lý hoạt động sản xuất kinh doanh Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1559 V/v tăng cường xử lý họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường Quốc lộ 9 Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1560 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1561 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1562 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1563 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1564 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1565 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1566 V/v thực hiện công tác cán bộ về sáp nhập trường học Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1567 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1568 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1569 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc ngày 13/4/2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1570 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1571 V/v trả lời ý kiến của cử tri Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành chậm
1572 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1573 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1574 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1575 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1576 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1577 V/v trả lời ý kiến cử tri Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 25/10/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1578 V/v báo cáo việc luân chuyển giáo viên vùng khó khăn Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 09/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1579 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1580 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1581 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1582 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1583 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1584 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1585 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1586 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1587 V/v giải ngân nguồn vốn chương trình hợp tác PLan năm tài khóa 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1588 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1589 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1590 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1591 HỎA TỐC v/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện chương trình 135 Phòng Dân tộc Có thời hạn 12/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành chậm
1592 V/v tham mưu báo cáo công tác QLNN và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 12/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành chậm
1593 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1594 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
1595 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
1596 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1597 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1598 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Dân tộc Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1599 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Phòng Dân tộc Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
1600 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1601 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1602 V/v kiểm tra và tham mưu UBND huyện trả lời công dân Phòng Dân tộc Có thời hạn 21/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1603 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Phòng Dân tộc Có thời hạn 22/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1604 Về việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện chương trình 135 trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 09/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1605 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1606 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1607 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Dân tộc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1608 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát của UBMT TQVN tỉnh Quảng Trị Phòng Dân tộc Có thời hạn 05/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
1609 V/v lập danh sách lực lượng Tự vệ năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 27/03/2017 Trương Văn Viên Tổng hợp TDCĐ 22/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1610 V/v triển khai chính thức thực hiện phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao Phòng Dân tộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1611 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1612 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1613 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1614 V/v thu hồi tạm ứng chi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng CSHT khu dân cư mở rộng thị trấn KLhe Sanh (Khu 1) Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 30/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1615 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1616 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
1617 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
1618 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1619 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành chậm
1620 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1621 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1622 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1623 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1624 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1625 Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 28/11/2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 04/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1626 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1627 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1628 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1629 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1630 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
1631 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 14/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1632 V/.v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, rà soát kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 22/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1633 V/v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 25/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1634 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1635 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1636 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1637 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1638 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn công tác đầu tư xây dựng cơ bản Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành chậm
1639 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1640 V/v gia hạn tiến độ thi công hạng mục: Đường giao thông và hệ thống thoát nước công trình; xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh(Khu 1) Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1641 V/v gia hạn tiến độ thi công xây dựng hạng mục: San nền; công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh (Khu 1) Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1642 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1643 V/v chuẩn bị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 28/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
1644 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1645 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1646 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1647 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
1648 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1649 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1650 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1651 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1652 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1653 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1654 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1655 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1656 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1657 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1658 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1659 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1660 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1661 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1662 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1663 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1664 V/v yêu cầu thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1665 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1666 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1667 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây