STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
1 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
2 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
3 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
4 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
5 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
6 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
7 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành chậm
8 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
9 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
10 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
11 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
12 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
13 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Đài phát thanh truyền hình Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
14 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Đài phát thanh truyền hình Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
15 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Xy Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
16 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Xy Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
17 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Xy Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
18 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Xy Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
19 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Xy Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
20 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
21 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
22 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
23 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
24 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Xy Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
25 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
26 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
27 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Xy Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
28 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Xy Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
29 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
30 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
31 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Xy Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
32 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Xy Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
33 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Xy Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
34 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
35 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Xy Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
36 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
37 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Xy Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
38 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
39 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Xy Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
40 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Xy Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
41 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Xy Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
42 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Xy Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
43 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
44 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Xy Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
45 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Xy Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
46 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Xy Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
47 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
48 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Xy Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
49 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
50 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Xy Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
51 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Xy Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
52 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Thuận Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
53 V/v xử lý đơn thư của ông Hồ A Xây Xã Thuận Có thời hạn 04/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
54 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thuận Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành chậm
55 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Thuận Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
56 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thuận Có thời hạn 20/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành chậm
57 V/v giải quyết tờ trình của ông Hồ A Nhọc Xã Thuận Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
58 V/v giải quyết tờ trình của ông Hồ A Nhọc và Hồ Pa Giọc Xã Thuận Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
59 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Thuận Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
60 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Thuận Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
61 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
62 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
63 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
64 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Thuận Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
65 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
66 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
67 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Thuận Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
68 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Thuận Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
69 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
70 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
71 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Thuận Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
72 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Thuận Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
73 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Thuận Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
74 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Thuận Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
75 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
76 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Thuận Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
77 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
78 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Thuận Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
79 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
80 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Thuận Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
81 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Thuận Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
82 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Thuận Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
83 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Thuận Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
84 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
85 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Thuận Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
86 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Thuận Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
87 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Thuận Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
88 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
89 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Thuận Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
90 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
91 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Thuận Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
92 V/v giải ngân nguồn vốn chương trình hợp tác PLan năm tài khóa 2017 Xã Thuận Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
93 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Thuận Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
94 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Thanh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
95 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
96 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Hồ Văn Đang Xã Thanh Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành chậm
97 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Thanh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
98 V/v thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ UBND huyện giao Xã Thanh Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành chậm
99 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Thanh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
100 Thông báo ý kiến luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp giải quyết kiến nghị liên quan đến đất đai của ông: Nguyễn Quang MInh Xã Thanh Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
101 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Thanh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
102 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
103 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
104 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
105 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Thanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
106 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
107 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Thanh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
108 V/v giải quyết tranh chấp đất theo đơn kiến nghị của ông: Nguyễn Quang Minh tại xã Thanh Xã Thanh Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
109 V/v giải quyết tranh chấp đất và tài sản trên đất tại xã Thanh Xã Thanh Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
110 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Thanh Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
111 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
112 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Thanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
113 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Thanh Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
114 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Thanh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
115 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
116 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
117 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Thanh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
118 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
119 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Thanh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
120 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Thanh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
121 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Thanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
122 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
123 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Thanh Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
124 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Thanh Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
125 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Thanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
126 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
127 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Thanh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
128 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
129 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Thanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
130 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
131 V/v tập trung giải quyết các vướng mắc trong GPMB Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2) Xã Tân Thành Có thời hạn 27/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
132 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Tân Thành Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
133 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Xã Tân Thành Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
134 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Thành Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
135 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Thành Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
136 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Thành Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
137 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
138 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Thành Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
139 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
140 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
141 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
142 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
143 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Thành Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
144 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
145 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
146 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Thành Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
147 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Thành Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
148 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
149 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Thành Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
150 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Thành Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
151 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Thành Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
152 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Thành Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
153 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
154 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Thành Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
155 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
156 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Thành Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
157 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
158 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
159 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Thành Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
160 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Thành Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
161 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
162 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Thành Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
163 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Thành Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
164 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
165 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
166 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Thành Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
167 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp với xã Tân Thành về GPMB dự án Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành ngày 16/5/2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
168 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Thành Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
169 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
170 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Thành Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
171 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
172 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Thành Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
173 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Tân Lập Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
174 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Lập Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
175 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Lập Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
176 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Lập Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
177 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Xã Tân Lập Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành chậm
178 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
179 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Lập Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
180 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
181 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
182 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
183 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
184 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
185 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
186 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
187 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Lập Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
188 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà: Nguyễn Thị Huệ Xã Tân Lập Có thời hạn 28/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
189 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Lập Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
190 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
191 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
192 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Lập Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
193 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Lập Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
194 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Lập Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
195 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
196 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Lập Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
197 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
198 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Lập Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
199 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
200 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
201 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Lập Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
202 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Lập Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
203 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành chậm
204 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Lập Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
205 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Lập Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành chậm
206 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
207 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
208 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Lập Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
209 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Tân Lập Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
210 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
211 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
212 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Lập Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
213 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
214 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
215 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Lập Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
216 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Long Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
217 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Đức và bà Võ Thị Hiền Xã Tân Long Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
218 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Long Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
219 V/v xử lý vi phạm ông: Tạ Quang Hiến Xã Tân Long Có thời hạn 13/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
220 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
221 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Long Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
222 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
223 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
224 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
225 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
226 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Long Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
227 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
228 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
229 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Long Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
230 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Long Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
231 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
232 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
233 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Long Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
234 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Long Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
235 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Long Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
236 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
237 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Long Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
238 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
239 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Long Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
240 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
241 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
242 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Long Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
243 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Long Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
244 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
245 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Long Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
246 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Long Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
247 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
248 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
249 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Long Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
250 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Long Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
251 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
252 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Long Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
253 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
254 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Long Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
255 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Long Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
256 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
257 v/v thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM Xã Tân Liên Có thời hạn 24/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
258 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Liên Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
259 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Liên Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
260 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Liên Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
261 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
262 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Liên Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
263 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
264 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
265 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
266 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
267 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Liên Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
268 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
269 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
270 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Liên Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
271 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Liên Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
272 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
273 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Liên Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
274 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Liên Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
275 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Liên Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
276 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Liên Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
277 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
278 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Liên Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
279 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
280 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Tân Liên Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
281 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
282 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
283 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Liên Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
284 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Liên Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
285 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
286 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Liên Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
287 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Liên Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
288 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
289 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
290 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Liên Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
291 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Liên Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
292 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
293 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Liên Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
294 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
295 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Liên Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
296 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
297 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
298 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Trần Thanh Liêm Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
299 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Tân Hợp Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
300 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Tân Hợp Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
301 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Tân Hợp Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
302 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Tân Hợp Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
303 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
304 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
305 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
306 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
307 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
308 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
309 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
310 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
311 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
312 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
313 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
314 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Tân Hợp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
315 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Tân Hợp Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
316 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Tân Hợp Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
317 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Tân Hợp Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
318 Về việc tuyên truyền, vận động đối với hộ ông: Hồ Hối thôn Tà Đủ xã Tân Hợp Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
319 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Tân Hợp Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
320 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
321 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
322 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Tân Hợp Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
323 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Tân Hợp Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
324 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
325 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Tân Hợp Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
326 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Tân Hợp Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
327 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
328 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
329 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Tân Hợp Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
330 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp về vấn đề trâu bò phá hoại cây trồng tại Dự án trồng cây Mắc ca Xã Tân Hợp Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
331 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Tân Hợp Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
332 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Tân Hợp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
333 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Xã Tân Hợp Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
334 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Tân Hợp Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
335 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
336 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
337 V/v phối hợp tuyên truyền Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
338 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
339 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Tân Hợp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
340 V/v giải phóng mặt bằng xây dựng cổng hộp La Manh tại xã Ba Tầng Xã Pa Tầng Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành chậm
341 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Pa Tầng Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
342 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
343 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc với xã Ba Tầng ngày 23/11/2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 30/11/2017 Hoàn thành chậm
344 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Pa Tầng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
345 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Pa Tầng Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
346 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Pa Tầng Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
347 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Pa Tầng Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
348 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
349 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Pa Tầng Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
350 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
351 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Pa Tầng Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
352 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
353 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Pa Tầng Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
354 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Pa Tầng Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
355 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Pa Tầng Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
356 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
357 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
358 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Pa Tầng Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
359 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Pa Tầng Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
360 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
361 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
362 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
363 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Pa Tầng Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
364 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
365 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Pa Tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
366 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Pa Tầng Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
367 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Pa Tầng Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
368 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Việt Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
369 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
370 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
371 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
372 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
373 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
374 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Việt Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
375 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
376 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
377 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Việt Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
378 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
379 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Việt Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
380 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Việt Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
381 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Việt Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
382 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
383 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Việt Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
384 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
385 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Việt Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
386 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
387 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Việt Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
388 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Việt Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
389 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Việt Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
390 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
391 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
392 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Việt Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
393 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Việt Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
394 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Xã Hướng Việt Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/04/2017 Hoàn thành chậm
395 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
396 Về việc tiếp tục điều tra và xử lý răn đe đối với việc làm mua bán, khai thác cây bóng mát, cây cổ thụ Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 13/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
397 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
398 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
399 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
400 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp ngày 28/02/2017 Xã Hướng Việt Có thời hạn 26/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành chậm
401 V/v triển khai chính thức thực hiện phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao Xã Hướng Việt Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
402 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Việt Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
403 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
404 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Tân Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
405 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Tân Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
406 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Tân Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
407 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
408 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Tân Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
409 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
410 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
411 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
412 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
413 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
414 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
415 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
416 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Tân Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
417 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
418 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
419 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
420 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Tân Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
421 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Tân Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
422 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Tân Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
423 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
424 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Tân Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
425 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
426 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Tân Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
427 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
428 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Tân Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
429 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Tân Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
430 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
431 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Tân Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
432 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
433 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
434 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Tân Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
435 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Tân Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
436 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Xã Hướng Tân Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
437 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Tân Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
438 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
439 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Tân Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
440 V/v tham mưu kiểm tra tình hình an ninh trật tự trên khu vực lòng hồ Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị Xã Hướng Tân Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 21/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
441 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Tân Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
442 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
443 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Sơn Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
444 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
445 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Sơn Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
446 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
447 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Sơn Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
448 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
449 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
450 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
451 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
452 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Sơn Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
453 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
454 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Sơn Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
455 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
456 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
457 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Sơn Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
458 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Sơn Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
459 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Sơn Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
460 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
461 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Sơn Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
462 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
463 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Sơn Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
464 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
465 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
466 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Sơn Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
467 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Sơn Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
468 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
469 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
470 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Sơn Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
471 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Sơn Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
472 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
473 Về việc sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
474 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
475 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
476 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
477 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Sơn Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
478 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
479 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Hướng Sơn Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
480 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
481 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
482 UBND xã Hướng Phùng chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
483 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
484 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Phùng Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
485 V/v rà soát tình hình sử dụng đất để đề xuất phương án giải quyết Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
486 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Phùng Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
487 V/v có biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp cố ý trồng cây, đào ao để trục lợi trái quy định Xã Hướng Phùng Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
488 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
489 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Phùng Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
490 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
491 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
492 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
493 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
494 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
495 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
496 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
497 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Phùng Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
498 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
499 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
500 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
501 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Phùng Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
502 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Phùng Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
503 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Phùng Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
504 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Phùng Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
505 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Phùng Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
506 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
507 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Phùng Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
508 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
509 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Phùng Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
510 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Phùng Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
511 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
512 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Phùng Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
513 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
514 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
515 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Phùng Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
516 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Phùng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
517 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Phùng Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
518 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
519 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
520 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
521 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Phùng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
522 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
523 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
524 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Lộc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
525 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
526 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Lộc Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
527 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
528 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
529 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
530 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
531 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
532 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
533 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
534 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Lộc Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
535 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
536 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
537 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
538 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Lộc Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
539 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Lộc Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
540 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Lộc Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
541 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
542 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lộc Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
543 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
544 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Lộc Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
545 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
546 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
547 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Lộc Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
548 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Lộc Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
549 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
550 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
551 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Hướng Lộc Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
552 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Lộc Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
553 V/v tổ chức GPMB các tuyến đường dự án LRAM Xã Hướng Lộc Có thời hạn 23/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành chậm
554 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Lộc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
555 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
556 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Lộc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
557 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
558 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Lộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
559 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Lập Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
560 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
561 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
562 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
563 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
564 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
565 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Lập Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
566 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
567 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Lập Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
568 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Lập Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
569 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Lập Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
570 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
571 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Lập Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
572 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
573 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
574 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Lập Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
575 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành chậm
576 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Lập Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
577 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
578 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
579 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
580 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Hướng Lập Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
581 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Xã Hướng Lập Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/04/2017 Hoàn thành chậm
582 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Lập Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
583 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
584 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Lập Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
585 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Lập Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
586 V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu sửa chữa công trình thủy lợi Cù Bai Xã Hướng Lập Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
587 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
588 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
589 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
590 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Lập Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
591 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
592 V/v thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày của UBND huyện về thực hiện Đề án 1675 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
593 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Hướng Linh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
594 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
595 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Hướng Linh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
596 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
597 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Hướng Linh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
598 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
599 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
600 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
601 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Hướng Linh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
602 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
603 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Hướng Linh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
604 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Hướng Linh Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
605 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Hướng Linh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
606 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Hướng Linh Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
607 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Hướng Linh Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
608 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
609 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Hướng Linh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
610 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
611 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
612 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã Hướng Linh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
613 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Hướng Linh Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
614 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Hướng Linh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
615 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
616 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
617 V/v xử lý tình trạng người dân lấn chiếm đất trồng cây trái quy định Xã Hướng Linh Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
618 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
619 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Hướng Linh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
620 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
621 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
622 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Hướng Linh Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
623 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Hướng Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
624 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã Húc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
625 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Xã Húc Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
626 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã Húc Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
627 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã Húc Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
628 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã Húc Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành chậm
629 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
630 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
631 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
632 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
633 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã Húc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
634 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
635 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
636 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã Húc Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
637 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã Húc Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
638 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
639 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
640 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã Húc Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
641 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã Húc Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
642 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã Húc Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
643 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã Húc Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
644 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
645 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã Húc Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
646 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
647 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã Húc Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
648 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã Húc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
649 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
650 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã Húc Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
651 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã Húc Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
652 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã Húc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
653 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
654 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
655 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã Húc Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
656 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
657 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
658 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã Húc Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
659 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã Húc Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
660 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã Húc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
661 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
662 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
663 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã A Xing Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
664 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã A Xing Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành chậm
665 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã A Xing Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
666 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã A Xing Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
667 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
668 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
669 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
670 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
671 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã A Xing Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
672 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
673 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành chậm
674 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã A Xing Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
675 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã A Xing Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
676 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
677 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã A Xing Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
678 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã A Xing Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
679 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã A Xing Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
680 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã A Xing Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
681 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
682 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã A Xing Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
683 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
684 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã A Xing Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
685 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
686 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã A Xing Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
687 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã A Xing Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
688 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã A Xing Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
689 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã A Xing Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
690 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
691 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã A Xing Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
692 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Xing Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
693 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã A Xing Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
694 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
695 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
696 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã A Xing Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
697 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
698 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
699 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Xing Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
700 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã A Túc Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
701 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
702 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã A Túc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
703 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
704 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
705 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
706 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
707 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Túc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
708 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
709 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Xã A Dơi Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
710 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Xã A Dơi Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
711 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
712 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Xã A Dơi Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
713 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
714 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
715 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
716 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
717 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Xã A Dơi Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
718 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
719 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
720 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Xã A Dơi Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
721 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xã A Dơi Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
722 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
723 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Xã A Dơi Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
724 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Xã A Dơi Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
725 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Xã A Dơi Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
726 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Xã A Dơi Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
727 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
728 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Xã A Dơi Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
729 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
730 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Xã A Dơi Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
731 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
732 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Xã A Dơi Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
733 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Xã A Dơi Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành chậm
734 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xã A Dơi Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
735 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Xã A Dơi Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
736 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
737 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Xã A Dơi Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
738 V/v hoàn chỉnh nội dung, số liệu báo cáo Xã A Dơi Có thời hạn 30/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
739 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Xã A Dơi Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
740 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
741 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Xã A Dơi Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
742 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
743 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Xã A Dơi Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
744 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm thể dục, thể thao Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
745 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm thể dục Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
746 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm thể dục Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
747 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
748 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
749 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
750 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm thể dục Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
751 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Trung tâm thể dục Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
752 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm thể dục Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
753 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
754 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm thể dục Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
755 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm thể dục Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
756 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm thể dục Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
757 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Trung tâm thể dục Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
758 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
759 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
760 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
761 Ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc với BQL TTTM Lao Bảo và BQL Chợ Khe Sanh Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
762 V/v chuyển đơn kiến nghị của bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành chậm
763 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
764 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
765 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông: Lê Văn Tâm Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
766 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
767 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
768 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
769 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
770 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
771 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
772 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
773 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
774 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà Lê Thị Hằng và bà Lê Thị Thu Phương Trung tâm thương mại Lạo Bảo Có thời hạn 20/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
775 V/v cho thuê lô quầy kinh doanh tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Trung tâm thương mại Lạo Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
776 V/v tập trung thực hiện hoàn thành công tác GPMB dự án GMS Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 18/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
777 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
778 V/v tập trung giải quyết các vướng mắc trong GPMB Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2) Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 27/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
779 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Văn Phong Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 02/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
780 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
781 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Đặng Văn Thanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
782 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
783 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
784 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
785 V/v kiểm tra, đề xuất và tập trung vận động xử lý dứt điểm Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 25/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
786 V/v kiểm tra các kiến nghị GPMB, báo cáo UBND huyện Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
787 V/v tập trung thực hiện GPMB dự án GMS Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
788 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Trần Văn Phong Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
789 V/v thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
790 V/v thực hiện công văn số 902/UBND-TN ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
791 V/v thực hiện công văn số 902/UBND-TN ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
792 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
793 V/v giải quyết tờ trình của bà Trương thị Thái Nguyên Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 27/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
794 V/v tham mưu trả lời Đơn kiến nghị Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
795 V/v tập trung xử lý hoàn thành công tác GPMB dự án Mở rộng khu Cửa khẩu QT Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
796 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
797 V/v trả lời tờ trình của BQL khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
798 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
799 V/v xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thực hiện GPMB dự án GMS Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 31/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành chậm
800 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
801 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà: Lê Thị Thự Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 22/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/12/2017 Hoàn thành chậm
802 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Dư Văn Thái khóm 4 thị trấn Khe Sanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
803 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
804 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
805 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
806 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
807 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 30/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
808 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
809 V/v xử lý vướng mắc liên quan hộ bà: Lê Thị Luyến khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
810 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
811 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
812 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
813 V/v giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 12/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành chậm
814 V/v tiến độ giải phóng mặt bằng dự án GMS Trung tâm quỷ đất Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
815 V/v tham mưu thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 9/2018 Trung tâm quỷ đất Có thời hạn 25/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
816 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
817 V/v tăng cường chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
818 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
819 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
820 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
821 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
822 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
823 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
824 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
825 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
826 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
827 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
828 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
829 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
830 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
831 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Trung tâm môi trường đô thị Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
832 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
833 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
834 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
835 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
836 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
837 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
838 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
839 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
840 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
841 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
842 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
843 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
844 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm dạy nghề Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
845 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
846 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
847 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
848 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
849 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
850 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Trung tâm Dân số Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
851 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
852 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Trung tâm Dân số Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
853 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Trung tâm Dân số Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
854 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Trung tâm Dân số Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
855 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Trung tâm Dân số Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
856 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
857 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
858 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Đình Minh Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
859 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Đình Minh Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 02/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
860 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Vững Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
861 V/v tập trung thực hiện GPMB khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành chậm
862 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
863 Giao 13 xã, thị trấn lập phương án chi tiết sau khi nhận bàn giao đất, rừng phòng hộ... Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành chậm
864 V/v kiểm tra, tham mưu đề xuất giải quyết Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
865 V/v giải quyết tờ trình của bà: Trương Thị Dung Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
866 V/v tiến độ thi công Điểm trường Khe Đá, Trường Mầm non Vành Khuyên Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
867 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
868 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
869 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
870 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
871 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
872 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
873 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
874 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
875 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
876 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
877 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
878 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
879 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
880 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
881 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
882 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
883 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
884 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
885 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành chậm
886 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
887 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
888 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
889 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
890 V/v phối hợp tuyên truyền Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
891 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành chậm
892 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
893 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
894 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
895 V/v báo cáo tình hình giải quyết việc cản trở, phản đối trong xây dựng trạm BTS tại khóm xuân Phước thị trấn Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
896 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
897 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
898 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
899 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
900 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
901 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
902 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
903 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Thị trấn Lao Bảo Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
904 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
905 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Thị trấn Lao Bảo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
906 V/v tập trung thực hiện hoàn thành công tác GPMB dự án GMS Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 17/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
907 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
908 V/v xử lý vi phạm của ông: Bùi Văn Ngạc Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
909 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
910 V/v giải quyết tờ trình của bà Nguyễn Thị Lành Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
911 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
912 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
913 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
914 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
915 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Ngộ Văn Phúc Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 24/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành chậm
916 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà Hồ Thị Thục Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
917 V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 01/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
918 V/v xử lý vi phạm của ông Bùi Văn Ngạc Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
919 V/v giải quyết vướng mắc trong GPMB dự án cơ sở hạ tầng cụm cửa khẩu mở rộng Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
920 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
921 V/v xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 09/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
922 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
923 V/v Thực hiện thống kê đất đai năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
924 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
925 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
926 V/v rà soát số liệu thực hiện Đề án Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
927 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
928 Về việc báo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 08/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
929 V/v cung cấp thông tin thực hiện Công báo Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 25/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
930 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông: Dư Văn Thái khóm 4 thị trấn Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
931 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
932 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
933 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
934 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
935 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
936 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
937 V/v xét chọn, hợp đồng khuyến nông và thú y cơ sở Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 21/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
938 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
939 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
940 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
941 V/v phối hợp tuyên truyền Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
942 V/v báo cáo sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn, kỳ họp giữa năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
943 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
944 V/v thực hiện Đề án Làng không có người sinh con thứ 3 trở lên Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 10/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
945 V/v yêu cầu thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
946 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 18/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
947 V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
948 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
949 V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
950 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
951 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
952 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 06/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
953 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
954 V/v xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường, trật tự giao thông, mỹ quan đô thị Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 28/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
955 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
956 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 Thị trấn Khe Sanh Có thời hạn 17/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
957 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
958 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Thị trấn Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
959 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Y tế Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
960 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Y tế Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
961 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Y tế Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
962 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Y tế Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
963 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Y tế Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
964 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
965 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
966 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
967 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
968 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Y tế Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
969 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Y tế Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
970 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
971 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Y tế Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
972 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp ngày 02/8/2017 Phòng Y tế Có thời hạn 15/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 09/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
973 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Y tế Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
974 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Y tế Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
975 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Y tế Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
976 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Y tế Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
977 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Y tế Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
978 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Y tế Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
979 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Y tế Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
980 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
981 V/v tham mưu kế hoạch chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 08/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
982 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
983 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
984 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
985 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
986 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
987 V/v xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 25/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
988 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
989 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
990 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
991 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
992 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
993 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
994 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
995 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
996 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
997 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
998 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
999 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn thanh tra Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 27/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1000 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Văn hóa TT Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1001 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1002 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Văn hóa TT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1003 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1004 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1005 V/v tham mưu góp ý dự thảo báo cáo kết luận kiểm tra Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1006 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Tư pháp Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1007 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1008 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Tư pháp Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1009 V/v tham mưu báo cáo phục vụ phiên làm việc với Đoàn kiểm tra văn bản Phòng Tư pháp Có thời hạn 21/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1010 V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật Phòng Tư pháp Có thời hạn 24/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1011 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Tư pháp Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1012 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Tư pháp Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1013 V/v tham mưu UBND huyện báo cáo việc rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo Phòng Tư pháp Có thời hạn 30/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1014 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1015 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Tư pháp Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1016 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1017 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tư pháp Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1018 V/v triển khai thực hiện đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo Phòng Tư pháp Có thời hạn 31/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1019 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Tư pháp Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1020 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Tư pháp Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1021 V/v báo cáo tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Tư pháp Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1023 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1024 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Tư pháp Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1025 V/v giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Hướng Việt Phòng TN-MT Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 01/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1026 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1027 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà: Nguyễn Thị Lành và ông Nguyễn Bình Giã Phòng TN-MT Có thời hạn 07/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 28/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1028 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng TN-MT Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
1029 V/v chuẩn bị nội dung đối thoại với ông: Hồ Văn Khéo Phòng TN-MT Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1030 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Đặng Hoài Thanh Phòng TN-MT Có thời hạn 06/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/07/2018 Hoàn thành chậm
1031 V/v giải quyết đơn kiện của một số hộ dân thôn Ra Ty xã Hướng Lộc Phòng TN-MT Có thời hạn 25/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1032 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Võ Được Phòng TN-MT Có thời hạn 25/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1033 Ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1034 V/v tham mưu vấn đề cát sỏi xây dựng trên địa bàn và kiến nghị của HTX cà phê hữu cơ sinh thái Chân Mây Phòng TN-MT Có thời hạn 13/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1035 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Trần Thanh Liêm Phòng TN-MT Có thời hạn 05/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1036 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng TN-MT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1037 V/v kiểm tra, xác nhận và thẩm định điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng TN-MT Có thời hạn 22/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1038 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng TN-MT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1039 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng TN-MT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1040 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1041 V/v tham mưu thực hiện việc điều chỉnh diện tích thu hồi Phòng TN-MT Có thời hạn 07/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1042 V/v kiểm tra, tham mưu theo đề nghị của UBND xã Hướng Sơn Phòng TN-MT Có thời hạn 11/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành chậm
1043 V/v đăng ký dự án có thu hồi đất, chuyên mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành chậm
1044 V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án rà soát đất đai, đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 Phòng TN-MT Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
1045 V/v rà soát, tham mư báo cáo UBND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1046 V/v kiểm tra, đề xuất điều chỉnh diện tích thu hồi đất Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1047 V/v kiểm tra, tham mưu đề xuất theo đúng quy định Phòng TN-MT Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1048 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1049 V/v kiểm tra tham mưu giải quyết theo tờ trình của ông: Trương Văn Viễn Phòng TN-MT Có thời hạn 26/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành chậm
1050 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Phòng TN-MT Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành chậm
1051 V/v tham mưu kế hoạch thực hiện Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 16/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1052 V/v rà soát hiện trạng, nhu cầu hỗ trợ của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1053 V/v giải quyết vướng mắc trong GPMB dự án cơ sở hạ tầng cụm cửa khẩu mở rộng Phòng TN-MT Có thời hạn 27/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1054 V/v kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án trồng rừng sản xuất gỗ của công ty MDF VRG Quảng Trị Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/02/2018 Hoàn thành chậm
1055 V/v rà soát trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất Phòng TN-MT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/02/2018 Hoàn thành chậm
1056 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1057 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1058 V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 01/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành chậm
1059 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1060 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp Hội đồng hủy giấy chứng nhận QSD đất tồn đọng Phòng TN-MT Có thời hạn 15/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/12/2017 Hoàn thành chậm
1061 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến thuê đất thực hiện các dự án Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1062 V/v giải quyết tranh chấp đất theo đơn kiến nghị của ông: Nguyễn Quang Minh tại xã Thanh Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1063 V/v trả lời công văn số 11/CV-TA ngày 14/11/2017 của TAND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 28/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành chậm
1064 V/v giải quyết tranh chấp đất và tài sản trên đất tại xã Thanh Phòng TN-MT Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
1065 V/v tham mưu xử lý đối với Công ty TNHH MTV Tân Triều T-P Phòng TN-MT Có thời hạn 22/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1066 V/v Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu Phòng TN-MT Có thời hạn 22/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1067 V/v giải quyết các đề nghị của Công ty My Anh - Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành chậm
1068 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1069 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng TN-MT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1070 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng TN-MT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1071 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng TN-MT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1072 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1073 Về việc rà soát, báo cáo về sử dụng đất quốc phòng của BCH Biên phòng tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 06/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 28/09/2017 Hoàn thành chậm
1074 V/v lập phương án xử lý, khống chế ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 06/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2017 Hoàn thành chậm
1075 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Phòng TN-MT Có thời hạn 13/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1076 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1077 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng TN-MT Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1078 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Quang Thuận - Phó chủ tịch UBND huyện tại họp bàn về việc xử lý tồn đọng hồ sơ chứng nhận QSD đất Phòng TN-MT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/08/2017 Hoàn thành chậm
1079 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Phòng TN-MT Có thời hạn 14/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1080 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng TN-MT Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1081 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng TN-MT Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành chậm
1082 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng TN-MT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành chậm
1083 V/v báo cáo số liệu đất đai phục vụ kết luận của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Phòng TN-MT Có thời hạn 25/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1084 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng TN-MT Có thời hạn 23/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/06/2017 Hoàn thành chậm
1085 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc Hội Phòng TN-MT Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1086 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng TN-MT Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1087 V/v kiểm tra khu đất Trường MN Khe Sanh, tham mưu đề xuất Phòng TN-MT Có thời hạn 09/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/05/2017 Hoàn thành chậm
1088 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1089 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp về vấn đề trâu bò phá hoại cây trồng tại Dự án trồng cây Mắc ca Phòng TN-MT Có thời hạn 25/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành chậm
1090 V/v bổ sung vào đề án, đề rõ một số nội dung theo yêu cầu của HĐND huyện Phòng TN-MT Có thời hạn 20/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành chậm
1091 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng TN-MT Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1092 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Phòng TN-MT Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
1093 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc ngày 14/4/2017 Phòng TN-MT Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1094 V/v báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật đa dạng sinh học Phòng TN-MT Có thời hạn 15/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/04/2017 Hoàn thành chậm
1095 V/v hướng dẫn thủ tục hồ giao đất Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1096 Về việc kiểm tra diện tích đất rừng của các hộ dân tự ý xâm lấn, phát rừng Phòng TN-MT Có thời hạn 25/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1097 Về việc rà soát thực hiện các giải pháp để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 13/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1098 V/v quản lý đất sản xuất, đất rừng và kiểm tra phát rừng làm rẫy trên phần đất dự kiến thực hiện dự án trồng cây Mắc ca (đợt 2) Phòng TN-MT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành chậm
1099 V/v tham mưu khai thác cát tại lòng Hồ Khe Sanh Phòng TN-MT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1100 V/v kiểm tra hướng dẫn Trường mầm non Hướng Lộc lập thủ tục, hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng TN-MT Không thời hạn Nguyễn Ngọc Tri Tổng hợp TDCĐ 29/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1101 Xây dựng dự thảo Đề án quy hoạch sử dụng đất, đấu giá đất Phòng TN-MT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 24/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1102 V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động số 83/CTHĐ/TU Phòng TN-MT Có thời hạn 24/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1103 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1104 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Thanh tra Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1105 V/v chuẩn bị nội dung đối thoại với ông: Hồ Văn Khéo Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1106 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Thanh tra Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1107 V/v giải quyết đơn của ông Ngô Thanh Bình Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1108 V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái pháp luật Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1109 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Thanh tra Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1110 V/v xử lý đơn của ông Hồ Văn Khéo Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1111 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Thanh tra Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
1112 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Thanh Bình Phòng Thanh tra Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1113 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Thanh tra Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1114 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1115 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1116 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1117 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1118 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Thanh tra Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1119 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Thanh tra Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1120 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1121 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Thanh tra Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1122 V/.v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, rà soát kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước Phòng Thanh tra Có thời hạn 25/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1123 Việc việc báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát Phòng Thanh tra Có thời hạn 01/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1124 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Thanh tra Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1125 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Thanh tra Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1126 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Thanh tra Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1127 V/v triển khai chính thức thực hiện phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao Phòng Thanh tra Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1128 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
1129 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1130 V/v góp ý dự thảo báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Phòng Tài chính KH Có thời hạn 21/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1131 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Tài chính KH Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1132 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1133 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1134 V/v giải quyết cho thuê lô quầy kinh doanh tại BQL Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1135 V/v báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chương trình hành động số 111/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Phòng Tài chính KH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1136 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1137 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1138 V/v giải quyết cho thuê lô quầy kinh doanh tại BQL Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1139 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1140 V/v xây dựng kế hoạch hành động phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1141 V/v cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1142 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1143 V/v thẩm định các nguồn vốn trong quyết đinh phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1144 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1145 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Tài chính KH Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1146 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1147 Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 28/11/2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 04/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1148 V/v cung cấp số liệu đề xuất dự án "Nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số" Phòng Tài chính KH Có thời hạn 04/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1149 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1150 V/v thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1151 Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Phòng Tài chính KH Có thời hạn 02/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1152 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1153 V/v tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1154 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1155 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1156 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1157 HỎA TỐC Về việc báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Phòng Tài chính KH Có thời hạn 29/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1158 Về việc cho thuê lô quầy tại Trung tâm thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Có thời hạn 30/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1159 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Tài chính KH Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1160 V/v đề xuất lại cơ cấu nguồn vốn đất tư các công trình khởi công mới năm 2017 thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Tài chính KH Có thời hạn 25/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1161 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Tài chính KH Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1162 V/.v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, rà soát kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước Phòng Tài chính KH Có thời hạn 22/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1163 V/v xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 23/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phòng Tài chính KH Có thời hạn 19/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1164 Việc việc báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát Phòng Tài chính KH Có thời hạn 01/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1165 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Tài chính KH Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1166 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1167 V/v báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 11/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1168 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng Tài chính KH Có thời hạn 23/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1169 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Tài chính KH Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1170 Thực hiện nội dung tại mục 2 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 19/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1171 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1172 V/v báo cáo kinh phí KCH kênh mương và GTNT gửi kiểm toán Phòng Tài chính KH Có thời hạn 31/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1173 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp bàn về triển khai xây dựng Nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Tân Thành Phòng Tài chính KH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1174 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1175 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ Phòng Tài chính KH Có thời hạn 01/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1176 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1177 V/v Giao quyền tự chủ tài chính cho cácđơn vị sự nghiệp công lập và phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 10/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1178 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017 và thực hiện công tác đấu thầu Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1179 V/v chuẩn bị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 28/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1180 Về việc sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Phòng Tài chính KH Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1181 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng Tài chính KH Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1182 Về chủ trương cho thuê lô quầy kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1183 V/v thanh lý tài sản nhà nước Phòng Tài chính KH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1184 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Phòng Tài chính KH Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành chậm
1185 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Nội Vụ Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1186 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Nội Vụ Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1187 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1188 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Nội Vụ Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1189 V/v tổ chức Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1190 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1191 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 11/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1192 V/v xử lý đơn thư của một số cán bộ hợp đồng làm công tác xóa đói giảm nghèo Phòng Nội Vụ Có thời hạn 07/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1193 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1194 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1195 V/v giải quyết đơn đề nghị của ông: Lê Văn Tâm Phòng Nội Vụ Có thời hạn 17/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1196 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Nội Vụ Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1197 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1198 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/12/2017 Hoàn thành chậm
1199 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1200 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1201 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Nội Vụ Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1202 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Nội Vụ Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1203 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 03/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1204 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Nội Vụ Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1205 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1206 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Nội Vụ Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1207 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1208 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Nội Vụ Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1209 V/v tham mưu báo cáo việc thực hiện duy trì và củng cố chỉ số PAPI năm 2016 Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1210 V/v báo cáo về Lễ An cư Kiết hạ 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 21/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành chậm
1211 V/v tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ 2017 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 12/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1212 V/v chuẩn bị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 28/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1213 V/v phối hợp thẩm định văn bản Phòng Nội Vụ Có thời hạn 19/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1214 V/v tham mưu thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 9/2018 Phòng Nội Vụ Có thời hạn 25/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1215 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1216 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nội Vụ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1217 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1218 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1219 v/v thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1220 V/v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1221 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh cà phê niên vụ 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1222 V/v tham mưu kế hoạch thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/07/2018 Hoàn thành chậm
1223 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định Tổ hợp tác Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1224 V/v tham mưu xây dựng phương án chống hạn vụ Hè Thu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1225 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1226 V/v cung cấp thông tin vùng trồng cây ăn quả và cơ sở đóng gói quả tươi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 03/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1227 V/v chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1228 V/v giải quyết khiếu nại của cử tri trước kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1229 V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái pháp luật Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1230 V/v kiểm soát vấn đề tăng đàn lợn và chất lượng thức ăn trong chăn nuôi Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1231 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1232 V/v chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1233 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1234 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên làm việc triển khai phương án chuyển đổi đất, rừng phòng hộ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1235 V/v thực hiện Kế hoạch sơ kết phong trào thi đua "Quảng Trị chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2016-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1236 V/v tăng cường quản lý nhà nước đối với thuốc BVTV và phân bón Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1237 V/v triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1238 V/v đăng ký danh sách trồng cây chanh leo năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
1239 V/v kiểm tra, tham mưu giải quyết Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1240 V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu sửa chữa công trình thủy lợi Cù Bai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2018 Hoàn thành chậm
1241 V/v kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu sửa chữa công trình thủy lợi Cù Bai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2018 Hoàn thành chậm
1242 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1243 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1244 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 03/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành chậm
1245 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện thống báo số 21/TB-UBND ngày 09/3/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 23/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1246 V/v thực hiện Kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 31/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1247 HỎA TỐC V/v thực hiện chủ đề năm 2018 của huyện Hướng Hóa Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1248 V/v tham mưu thực hiện thu, chi và quản lý quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1249 V/v Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1250 V/v rà soát hiện trạng tiêu chí tại các xã đạt chuẩn NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2018 Hoàn thành chậm
1251 V/v trả lời ý kiến của cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành chậm
1252 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 09/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1253 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1254 V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 01/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1255 V/v tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động PCCC rừng trong mùa khô 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 19/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1256 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành chậm
1257 V/v khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện các mô hình hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1258 HỎA TỐC V/v khẩn trương tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 26/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1259 V/v báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc BVTV sau sử dụng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1260 V/v cung cấp hồ sơ, văn bản thẩm định nguồn vốn đầu tư XDCB thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1261 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1262 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1263 V/v xây dựng kế hoạch ra quân diệt chuột và ốc bưu vàng trước vụ đông xuân 2017-2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1264 V/v xây dựng phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 29/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/12/2017 Hoàn thành chậm
1265 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
1266 V/v thực hiện công văn số 5715/UBND-NN của UBND tỉnh và thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, bảo vệ rừng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1267 V/v báo cáo nợ đọng XDCB thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/11/2017 Hoàn thành chậm
1268 V/v báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1269 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1270 V/v trả lời ý kiến cử tri Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 25/10/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1271 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1272 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành chậm
1273 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Quản lý hệ thống chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành chậm
1274 V/v kiểm tra, tham mưu việc hạ mực nước trong hồ Tân Độ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/10/2017 Hoàn thành chậm
1275 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1276 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động trang trại của Công ty Hiền Minh Hồ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 10/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 28/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1277 V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1278 V/v xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện khống chế, loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/09/2017 Hoàn thành chậm
1279 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành chậm
1280 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1281 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành chậm
1282 V/v nghiên cứu, tham mưu giao các cơ quan phụ trách các tiêu chí nông thôn mới huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1283 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1284 V/v Triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 30/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1285 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1286 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
1287 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1288 V/v điều tra xu hướng chuyển đổi đất trồng cây hàng năm trong những năm gần đây Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 07/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1289 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1290 V/v thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1291 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 27/05/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 23/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1292 V/v thực hiện các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp - PTNT Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 24/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1293 Hỏa tốc Về việc đề nghị bổ sung số liệu các xã biên giới đạt dưới 10 chỉ tiêu Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1294 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1295 V/v báo cáo đánh giá thực trạng tổ chức quản lý Nông nghiệp và PTNT cấp xã Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 12/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành chậm
1296 V/v tham gia góp ý vào phương án giao rừng, giao đất lâm nghiệp Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 28/04/2017 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1297 V/v hướng dẫn quy trình tái canh cà phê chè trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1298 Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 21/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1299 Về việc kiểm tra, hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh Đạo ôn Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 14/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1300 V/v tổ chức kế hoạch tiêm phòng dịch cúm gia cầm Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 11/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1301 V/v nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Quy định quản lý và bảo vệ đê điều Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành chậm
1302 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1303 V/v báo cáo hiện trạng xây dựng NTM của các xã biên giới Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành chậm
1304 V/v xây dựng mô hình trồng Dứa tại xã Hướng Phùng Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 13/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1305 V/v cung cấp nội dung phục vụ công tác Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 05/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1306 V/v tham mưu thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 9/2018 Phòng Nông nghiệp PTNT Có thời hạn 18/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 17/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1307 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Nông nghiệp PTNT Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1308 V/v báo cáo sơ kết các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1309 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1310 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
1311 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
1312 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
1313 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Văn Mịnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Hoàn thành chậm
1314 V/v cung cấp thông tin mộ liệt sỹ Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1315 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1316 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1317 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1318 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1319 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1320 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1321 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
1322 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1323 V/v trả lời ý kiến cử tri Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 25/10/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1324 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1325 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1326 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
1327 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1328 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1329 V/v triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn II) Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 16/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 15/08/2017 Hoàn thành chậm
1330 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1331 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1332 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1333 V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền tháng hành động phòng chống ma túy Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1334 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
1335 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1336 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn công tác đầu tư xây dựng cơ bản Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 31/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành chậm
1337 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1338 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1339 V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/05/2017 Hoàn thành chậm
1340 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1341 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành chậm
1342 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1343 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1344 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1345 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1346 v/v kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đường dây 110kv Đông Hà - Lao Bảo Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1347 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1348 V/v giám sát việc khắc phục vi phạm của ông: Bùi Văn Ngạc Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 11/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1349 V/v thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 01/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1350 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 01/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1351 V/v đảm bảo công tác an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1352 V/v tập trung thực hiện GPMB thi công đường Nguyễn Đình Chiểu Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1353 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1354 V/v điện đảm bảo phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 20/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1355 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 21/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành chậm
1356 V/v tăng cường chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành chậm
1357 V/v giải quyết khiếu nại của cử tri trước kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành chậm
1358 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1359 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1360 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1361 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1362 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1363 v/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định phân cấp quản lý chợ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1364 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1365 V/v giải quyết đề nghị của BQL Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1366 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1367 V/v kiểm tra, đề xuất điều chỉnh diện tích thu hồi đất Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1368 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1369 V/v trả lời tờ trình xin gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1370 V/v bán thóc dự trữ Quốc gia Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành chậm
1371 HỎA TỐC V/v thực hiện chủ đề năm 2018 của huyện Hướng Hóa Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1372 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1373 V/v tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn điện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1374 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1375 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1376 V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1377 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1378 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1379 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
1380 V/v thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
1381 Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 02/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1382 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1383 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1384 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1385 V/v tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1386 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1387 V/v xây dựng nhà máy chế biến cà phê Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 06/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1388 V/v rà soát và nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1389 Về việc rà soát các cụm công nghiệp theo Nghị định 68/2017/NĐ-CP Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/09/2017 Hoàn thành chậm
1390 V/v xây dựng kế hoạch quản lý điện chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/09/2017 Hoàn thành chậm
1391 V/v Thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/09/2017 Hoàn thành chậm
1392 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1393 Về việc khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Dịch vụ - Du lịch Làng Vây Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1394 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1395 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1396 V/v kiểm tra, tham mưu đề xuất về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1397 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1398 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
1399 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1400 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 23/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1401 V/v yêu cầu thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1402 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
1403 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp bàn về triển khai xây dựng Nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Tân Thành Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 27/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1404 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1405 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1406 V/v xây dựng kế hoạch hoàn thiện đô thị loại 4 và phát triển đô thị loại 5 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1407 V/v di dời cây xanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/05/2017 Hoàn thành chậm
1408 V/v triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016 - 2017) Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1409 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc ngày 14/4/2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành chậm
1410 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 02/NQ-TU về phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2021 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành chậm
1411 V/v góp ý dự thảo Nghị định định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí xây dựng Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 21/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1412 V/v tăng cường xử lý họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường Quốc lộ 9 Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1413 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1414 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1415 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1416 V/v thực hiện công tác cán bộ về sáp nhập trường học Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1417 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1418 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1419 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc ngày 13/4/2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1420 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
1421 V/v trả lời ý kiến của cử tri Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành chậm
1422 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1423 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1424 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1425 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1426 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1427 V/v trả lời ý kiến cử tri Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 25/10/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1428 V/v báo cáo việc luân chuyển giáo viên vùng khó khăn Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 09/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1429 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1430 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1431 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1432 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1433 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1434 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1435 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1436 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1437 V/v giải ngân nguồn vốn chương trình hợp tác PLan năm tài khóa 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1438 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1439 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1440 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1441 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1442 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Dân tộc Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
1443 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Phòng Dân tộc Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
1444 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1445 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
1446 V/v kiểm tra và tham mưu UBND huyện trả lời công dân Phòng Dân tộc Có thời hạn 21/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1447 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Phòng Dân tộc Có thời hạn 22/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1448 Về việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện chương trình 135 trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 09/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1449 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1450 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1451 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Dân tộc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1452 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát của UBMT TQVN tỉnh Quảng Trị Phòng Dân tộc Có thời hạn 05/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
1453 V/v lập danh sách lực lượng Tự vệ năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 27/03/2017 Trương Văn Viên Tổng hợp TDCĐ 22/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1454 V/v triển khai chính thức thực hiện phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao Phòng Dân tộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1455 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1456 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Dân tộc Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1457 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Dân tộc Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1458 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1459 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
1460 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
1461 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1462 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành chậm
1463 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1464 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1465 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1466 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1467 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1468 Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 28/11/2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 04/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1469 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1470 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1471 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1472 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1473 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
1474 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 14/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1475 V/.v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, rà soát kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 22/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1476 V/v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 25/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1477 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1478 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1479 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1480 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1481 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn công tác đầu tư xây dựng cơ bản Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành chậm
1482 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
1483 V/v gia hạn tiến độ thi công hạng mục: Đường giao thông và hệ thống thoát nước công trình; xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh(Khu 1) Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1484 V/v gia hạn tiến độ thi công xây dựng hạng mục: San nền; công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh (Khu 1) Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1485 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
1486 V/v chuẩn bị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 28/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
1487 V/v thu hồi tạm ứng chi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng CSHT khu dân cư mở rộng thị trấn KLhe Sanh (Khu 1) Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 30/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1488 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1489 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1490 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1491 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1492 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1493 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1494 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1495 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1496 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1497 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1498 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1499 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1500 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
1501 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
1502 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1503 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
1504 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1505 V/v yêu cầu thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
1506 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
1507 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1508 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây