STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
2001 V/v tự đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 (Lần 2) Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 30/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2019 Hoàn thành chậm
2002 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2003 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2004 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
2005 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2006 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2007 V/v thực hiện báo cáo chuyên đề Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 30/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 27/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2008 V/v thực hiện kết luận Thanh tra của Bộ Lao động - TB_XH Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 24/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2009 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2010 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2011 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2012 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2013 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
2014 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
2015 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
2016 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
2017 V/v khảo sát, thu thập thông tin người khuyết tật trên địa bàn huyện Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2018 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2019 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
2020 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
2021 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
2022 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Văn Mịnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Hoàn thành chậm
2023 V/v cung cấp thông tin mộ liệt sỹ Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2024 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
2025 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2026 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2027 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
2028 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
2029 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
2030 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
2031 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
2032 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
2033 V/v trả lời ý kiến cử tri Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 25/10/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
2034 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
2035 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
2036 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
2037 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
2038 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
2039 V/v triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn II) Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 16/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 15/08/2017 Hoàn thành chậm
2040 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
2041 V/v chuẩn bị các báo cáo để UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 11/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
2042 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
2043 V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền tháng hành động phòng chống ma túy Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 13/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
2044 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
2045 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
2046 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn công tác đầu tư xây dựng cơ bản Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 31/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành chậm
2047 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
2048 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
2049 V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 15/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 12/05/2017 Hoàn thành chậm
2050 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
2051 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Công an tỉnh Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành chậm
2052 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
2053 V/v tham mưu văn bản trình Ban Thường vụ Huyển ủy Phòng LĐ-TB-XH Có thời hạn 17/03/2020 Tổng hợp TDCĐ 10/03/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2054 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng LĐ-TB-XH Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2055 V/v tập trung xử lý các vướng mắc Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/12/2018 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
2056 Về việc rà soát, kiện toàn và tham mưu xây dựng báo cáo họp BCĐ huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 17/02/2020 Tổng hợp TDCĐ 04/02/2020 Hoàn thành đúng hạn
2057 V/v xây dựng kế hoạch phát triển thương mại - dịch vụ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 08/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2058 V/v triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành chậm
2059 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2060 HỎA TỐC v/v cung cấp số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết liên thông các cấp Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2061 V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị vủa cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa X Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 23/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 20/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2062 V/v kiểm tra, khảo sát đặt biển báo đảm bảo an toàn giao thông tại xã Tân Thành Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2063 V/v tự đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 (Lần 2) Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
2064 V/v báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 25/11/2019 Hoàn thành chậm
2065 V/v cung cấp thông tin theo đề nghị của Sở Xây dựng Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
2066 V/v kiểm tra, báo cáo UBND huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
2067 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2068 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2069 V/v tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2070 V/v xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2020 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2071 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
2072 V/v báo cáo về chương trình nhà ở hộ nghèo Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2073 V/v nghiên cứu và tham mưu thực hiện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2074 V/v rà soát, tham mưu thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/09/2019 Hoàn thành chậm
2075 V/v kiểm tra, báo cáo công tác bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2019 Hoàn thành chậm
2076 V/v tăng cường công tác tuần tra, xử lý lấn chiếm lòng, lề đường, vĩa hè làm nơi họp chợ, kinh doanh, buôn bán Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 18/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2077 V/v xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 03/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
2078 V/v kiểm tra, tham mưu, xử lý Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 14/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/08/2019 Hoàn thành chậm
2079 V/v kiểm tra báo cáo làm rõ tinhftrangj quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/08/2019 Hoàn thành chậm
2080 V/v tham mưu quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2081 V/v báo cáo tình hình phát triển làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/08/2019 Tổng hợp TDCĐ 06/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
2082 V/v báo cáo tình hìn thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 17/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 15/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
2083 V/v tiếp tục hưởng ứng lới kêu gọi "Không lái xe khi đã uống rượu bia" Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 15/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
2084 V/v thống nhất đêt tham mưu phương án đề xuất Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
2085 V/v tham mưu đề xuất ơhuwowng án triển khai cây dựng, chuyển đổi chợ Khe Sanh huyện Hướng Hóa Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 11/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
2086 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Đặng Trọng Vân tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện công trình đường Hà Huy Tập thị trấn Khe Sanh ngày 22/6/2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2087 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên họp ngày 19/6/2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2088 V/v báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/06/2019 Hoàn thành chậm
2089 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
2090 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
2091 V/v báo cáo số liệu hiện trạng đường giao thông Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/06/2019 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 03/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2092 V/v báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 06/06/2019 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2093 V/v nghiêm túc thực hiện rà soát Đề án hỗ trợ nhà ở theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính Phủ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 14/06/2019 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 27/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2094 V/v thực hiện báo cáo chuyên đề Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 27/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2095 V/v kiểm tra tham mưu đề xuất Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/05/2019 Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 20/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2096 V/v xử lý vi phạm Hành lang lưới điện cao áp Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2097 V/v rà soát, báo cáo thông tin về các chỉ tiêu thống kê HTKT đô thị, KCN, quản lý chất thải rắn Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 01/06/2019 Tổng hợp TDCĐ 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2098 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện LeeQuang Thuận tại phiên làm việc với Công ty CP năng lượng Quảng Trị về GPMB dự án Thủy điện Hướng Phùng Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2099 V/v kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2100 V/v đăng ký hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 22/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2101 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2102 V/v rà soát đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33, 48 của Thủ tướng Chính Phủ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 03/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 29/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2103 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2104 V/v rà soát thống kê các cụm thôn, bản; cụm dân cư chưa có điện trên địa bàn huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 22/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2105 V/v thu thập thông tin phiếu điều tra hiện trạng sử dụng và quản lý hồ đô thị Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 19/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2106 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2107 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
2108 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2109 Về việc tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Năm An toàn giao thông 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 08/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
2110 Về việc xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/02/2019 Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
2111 V/v kiểm tra, giải quyết kiến nghị của Trường tiểu học số 2 Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2112 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2113 Về việc báo cáo tình hình phát triển hạ tầng thương mại Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 14/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2114 V/v phối hợp xử lý nghiêm theo quy định Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 16/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2115 V/v giải quyết, xử lý hoạt động sản xuất kinh doanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2116 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2117 V/v tham mưu đề xuất chủ trương thực hiện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2118 Về việc tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Chương trình năm Doanh nghiệp Quảng Trị 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2119 V/v giải quyết, xử lý hoạt động sản xuất kinh doanh Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2120 Về việc tham mưu, đề xuất danh sách cán bộ tham gia Hội nghị đảm bảo an toàn giao thông Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 23/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2121 V/v nghiên cứu tham mưu, đề xuất quản lý, khai thác, sử dụng Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 22/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2122 Về việc tham mưu góp ý Dự thảo Kế hoạch phát triển công nghiệp Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 21/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2123 V/v báo cáo thông tin về các chỉ tiêu thống kê HTKT và tình hình thực hiện quy hoạch HTKT đô thị, quản lý chất thải rắn Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2124 V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2125 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2126 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2127 V/v tham mưu góp ý dự thảo đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 19/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2128 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện về lĩnh vực xây dựng Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2129 V/v đề xuất phương án thực hiện xây dựng Nghĩa trang nhân dân thị trấn Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2130 V/v kiểm tra, tam mưu xử lý Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 21/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2131 V/v góp ý dự thảo Nghị định định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí xây dựng Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 21/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2132 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2133 v/v kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đường dây 110kv Đông Hà - Lao Bảo Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2134 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2135 V/v giám sát việc khắc phục vi phạm của ông: Bùi Văn Ngạc Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 11/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2136 V/v thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 01/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
2137 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 01/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2138 V/v đảm bảo công tác an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2139 V/v tập trung thực hiện GPMB thi công đường Nguyễn Đình Chiểu Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2140 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2141 V/v điện đảm bảo phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 20/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2142 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 21/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành chậm
2143 V/v tăng cường chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành chậm
2144 V/v giải quyết khiếu nại của cử tri trước kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành chậm
2145 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2146 V/v đề xuất, chỉnh sửa Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2147 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2148 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2149 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2150 v/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định phân cấp quản lý chợ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2151 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2152 V/v giải quyết đề nghị của BQL Trung tâm Thương mại Lao Bảo Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2153 V/v tăng cường xử lý họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường Quốc lộ 9 Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2154 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
2155 V/v kiểm tra, đề xuất điều chỉnh diện tích thu hồi đất Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 18/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2156 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2157 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2158 V/v trả lời tờ trình xin gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2159 V/v bán thóc dự trữ Quốc gia Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành chậm
2160 HỎA TỐC V/v thực hiện chủ đề năm 2018 của huyện Hướng Hóa Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 02/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
2161 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
2162 V/v tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn điện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
2163 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
2164 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
2165 V/v tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
2166 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
2167 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
2168 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành chậm
2169 V/v thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành chậm
2170 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
2171 Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 02/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
2172 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
2173 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
2174 V/v tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết với huyện Sê Pôn (Lào) Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
2175 V/v tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
2176 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
2177 V/v xây dựng nhà máy chế biến cà phê Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 06/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
2178 V/v rà soát và nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
2179 Về việc rà soát các cụm công nghiệp theo Nghị định 68/2017/NĐ-CP Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 28/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/09/2017 Hoàn thành chậm
2180 V/v xây dựng kế hoạch quản lý điện chiếu sáng và cây xanh đô thị Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/09/2017 Hoàn thành chậm
2181 V/v Thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 25/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/09/2017 Hoàn thành chậm
2182 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
2183 Về việc khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Dịch vụ - Du lịch Làng Vây Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 10/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
2184 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
2185 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
2186 V/v kiểm tra, tham mưu đề xuất về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
2187 V/v báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ thực hiện NQ 35/NQ-CP và bản cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI Việt Nam Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 14/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
2188 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành chậm
2189 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
2190 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 23/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 21/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
2191 V/v yêu cầu thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
2192 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành chậm
2193 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên họp bàn về triển khai xây dựng Nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Tân Thành Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 27/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
2194 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
2195 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
2196 V/v xây dựng kế hoạch hoàn thiện đô thị loại 4 và phát triển đô thị loại 5 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
2197 V/v di dời cây xanh Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/05/2017 Hoàn thành chậm
2198 V/v triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016 - 2017) Phòng Kinh tế hạ tầng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
2199 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc ngày 14/4/2017 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 30/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/04/2017 Hoàn thành chậm
2200 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 02/NQ-TU về phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2021 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/04/2017 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2017 Hoàn thành chậm
2201 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận, tại phiên họp Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/03/2020 Tổng hợp TDCĐ 10/03/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2202 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Quang Thuận tại buổi làm việc ngày 27/02/2020 Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 15/03/2020 Tổng hợp TDCĐ 10/03/2020 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2203 V/v tuyên truyền, vận động bàn giao đất để lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng Phòng Kinh tế hạ tầng Có thời hạn 20/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 30/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
2204 Về việc kiểm tra và tham mưu đề xuất Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 16/03/2020 Tổng hợp TDCĐ 10/03/2020 Hoàn thành đúng hạn
2205 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
2206 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2207 V/v đề xuất hỗ trợ trang thiết bị cho các trường học bị ngập lụt Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 16/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 14/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2208 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2209 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
2210 V/v tổ chức thực hiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 09/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
2211 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2212 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2213 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2214 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành chậm
2215 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
2216 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2217 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2218 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2219 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
2220 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2221 V/v thực hiện công tác cán bộ về sáp nhập trường học Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 20/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
2222 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2223 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
2224 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc ngày 13/4/2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 31/07/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2225 V/v tham mưu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 27/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành chậm
2226 V/v trả lời ý kiến của cử tri Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 06/02/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành chậm
2227 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
2228 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
2229 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 12/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
2230 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
2231 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
2232 V/v trả lời ý kiến cử tri Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 25/10/2017 Lê Hồng Giang Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
2233 V/v báo cáo việc luân chuyển giáo viên vùng khó khăn Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 09/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
2234 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
2235 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
2236 Về việc tăng cường và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 07/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
2237 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa X Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 18/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
2238 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
2239 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 05/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
2240 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
2241 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
2242 V/v giải ngân nguồn vốn chương trình hợp tác PLan năm tài khóa 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 29/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
2243 V/v tham gia khảo sát, đánh giá của Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 04/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
2244 V/v tự đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 (Lần 2) Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 30/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
2245 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2246 Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình được giao theo nội dung tại thông báo Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2247 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2248 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Phòng Dân tộc Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành chậm
2249 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Dân tộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2250 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2251 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
2252 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
2253 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
2254 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2255 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
2256 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
2257 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
2258 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
2259 HỎA TỐC v/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện chương trình 135 Phòng Dân tộc Có thời hạn 12/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành chậm
2260 V/v tham mưu báo cáo công tác QLNN và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 12/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành chậm
2261 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
2262 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành chậm
2263 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
2264 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
2265 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Phòng Dân tộc Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
2266 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Phòng Dân tộc Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành chậm
2267 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Phòng Dân tộc Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
2268 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
2269 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành chậm
2270 V/v kiểm tra và tham mưu UBND huyện trả lời công dân Phòng Dân tộc Có thời hạn 21/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
2271 V/v triển khai xây dựng đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg Phòng Dân tộc Có thời hạn 22/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
2272 Về việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện chương trình 135 trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 09/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 07/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
2273 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Phòng Dân tộc Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
2274 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
2275 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Phòng Dân tộc Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
2276 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát của UBMT TQVN tỉnh Quảng Trị Phòng Dân tộc Có thời hạn 05/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
2277 V/v lập danh sách lực lượng Tự vệ năm 2017 Phòng Dân tộc Có thời hạn 27/03/2017 Trương Văn Viên Tổng hợp TDCĐ 22/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
2278 V/v triển khai chính thức thực hiện phần mềm theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao Phòng Dân tộc Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
2279 V/v tham gia góp ý Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện BQL DAĐTXD và Phát triển QĐ Có thời hạn 08/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 03/01/2020 Hoàn thành chậm
2280 V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị vủa cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa X BQL DAĐTXD và Phát triển QĐ Có thời hạn 23/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 20/12/2019 Hoàn thành chậm
2281 V/v đôn đốc hoàn thành việc hoàn trả kinh phí đã bồi thường hỗ trợ sai đối tượng BQL DAĐTXD và Phát triển QĐ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2282 V/v tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền và cưỡng chế GPMB BQL DAĐTXD và Phát triển QĐ Có thời hạn 11/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/12/2019 Hoàn thành chậm
2283 V/v hoàn thành, trình phương án GPMB dự án Nâng tiết điện đường dây 110kv Đông Hà - Lao Bảo BQL DAĐTXD và Phát triển QĐ Có thời hạn 06/12/2019 Tổng hợp TDCĐ 05/12/2019 Hoàn thành chậm
2284 V/v tập trung hoàn thiện công tác GPMB dự án GMS BQL DAĐTXD và Phát triển QĐ Có thời hạn 28/11/2019 Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành chậm
2285 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy BQL DAĐTXD và Phát triển QĐ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2286 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 BQL DAĐTXD và Phát triển QĐ Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành chậm
2287 V/v tổ chức thực hiện theo nội dung yêu cầu của Ban QLDA GMS BQL DAĐTXD và Phát triển QĐ Có thời hạn 15/01/2020 Tổng hợp TDCĐ 25/12/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
2288 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện LeeQuang Thuận tại phiên làm việc với Công ty CP năng lượng Quảng Trị về GPMB dự án Thủy điện Hướng Phùng Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Nguyễn Khắc Anh Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
2289 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành chậm
2290 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
2291 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành chậm
2292 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
2293 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2294 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2295 V/v thu hồi tạm ứng chi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng CSHT khu dân cư mở rộng thị trấn KLhe Sanh (Khu 1) Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 30/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2296 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2297 V/v cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 28/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành chậm
2298 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành chậm
2299 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
2300 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 04/5/2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành chậm
2301 Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ tại phiên làm việc với Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 05/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
2302 V/v giải quyết đơn kiện của bà Nguyễn Thị Huệ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 20/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
2303 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
2304 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
2305 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
2306 Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân tại phiên họp ngày 28/11/2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 04/12/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
2307 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 24/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
2308 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
2309 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
2310 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
2311 V/v đăng ký danh mục đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 08/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2017 Hoàn thành chậm
2312 V/v báo cáo tình hình dân cư tại điểm tái định cư dự án Thủy điện Quảng Trị Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 14/08/2017 Tổng hợp TDCĐ 11/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
2313 V/.v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, rà soát kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 22/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
2314 V/v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 25/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 17/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
2315 V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 08/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
2316 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
2317 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 12/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
2318 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
2319 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn công tác đầu tư xây dựng cơ bản Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành chậm
2320 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành chậm
2321 V/v gia hạn tiến độ thi công hạng mục: Đường giao thông và hệ thống thoát nước công trình; xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh(Khu 1) Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
2322 V/v gia hạn tiến độ thi công xây dựng hạng mục: San nền; công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh (Khu 1) Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 30/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 24/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
2323 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
2324 V/v chuẩn bị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Có thời hạn 28/05/2017 Tổng hợp TDCĐ 26/04/2017 Hoàn thành chậm
2325 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tại phiên làm việc về giải phóng mặt bằng tuyến đường Cát - Trĩa Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2326 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2327 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2328 V/v giao nhiệm vụ lập thủ tục đầu tư các công trình năm 2018 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2329 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp quý I/2017 Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
2330 V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Ban QL chợ Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
2331 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên hop của UBND huyện 9 tháng năm 2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 09/10/2019 Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành chậm
2332 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 15/09/2019 Tổng hợp TDCĐ 13/09/2019 Hoàn thành chậm
2333 V/v tham mưu đề xuất ơhuwowng án triển khai cây dựng, chuyển đổi chợ Khe Sanh huyện Hướng Hóa Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 11/07/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/07/2019 Hoàn thành chậm
2334 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2335 Về việc báo cáo tình hình KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 10/06/2019 Nguyễn Trình Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
2336 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 27/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
2337 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quý I/2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 26/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 23/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2338 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 Ban QL chợ Khe Sanh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2339 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2340 HỎA TỐC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình KT-XH quý I năm 2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 15/03/2019 Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2341 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 21/01/2019 Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
2342 Về việc đăng ký thủ tục hành chính rà soát, đánh giá theo phương án đơn giản hóa năm 2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 28/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 26/11/2018 Hoàn thành chậm
2343 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2344 V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
2345 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 15/09/2018 Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
2346 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 26/06/2018 Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
2347 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2348 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2349 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2350 v/v lấy ý kiến về dự án xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Khe Sanh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 31/05/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
2351 Về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 05/03/2018 Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
2352 V/v thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 26/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
2353 V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 05/01/2018 Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
2354 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 31/10/2017 Hoàn thành chậm
2355 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 10/11/2017 Tổng hợp TDCĐ 20/10/2017 Hoàn thành chậm
2356 V/v báo cáo thi hành hiến pháp các văn bản QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 16/10/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
2357 V/v báo cáo tình hình KT_XH 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 15/09/2017 Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Hoàn thành chậm
2358 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Thanh tại phiên họp bàn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 16/07/2017 Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
2359 V/v yêu cầu thực hiện theo các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 30/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
2360 Thực hiện mục 3.15 về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN. Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 15/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 01/06/2017 Hoàn thành chậm
2361 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 05/06/2017 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
2362 Trích yếu: V/v cập nhật thông tin CBCC,CV Ban QL chợ Khe Sanh Có thời hạn 20/06/2017 Tổng hợp TDCĐ 16/05/2017 Hoàn thành chậm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây